Questions and answers

Czy bank powinien dokonywać zwrotu prowizji przygotowawczej automatycznie po spłacie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy budowa rowu przydrożnego bez dopływu oraz bez odpływu i z dnem o spadku zerowym wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy budowę dwóch budynków należy traktować jako ciągłą (najpierw mieszkalny, później gospodarczy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy decyzja o warunkach środowiskowych jest nadal ważna, jeśli inwestor chce zmienić wniosek z jednego na 3 odrębne budynki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy może stanowić część projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy drewno sprawdzane ze Szwecji i Niemiec na terytorium Polski powinno być kontrolowane pod kątem legalności drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor powinien wydać zaległą legitymację nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może sfinansować ze środków na doskonalenie nauczycieli udział w szkoleniu dotyczącym ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dzieci zmarłego przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy faktury zerowe otrzymywane przez aptekę z hurtowni z powodu korekty serii, należy ujmować w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy fundusz założycielski fundatorzy mogą wnieść w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy gmina może wyodrębnić dwa samodzielne lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy impregnowanie próżniowo żywicą epoksydową powierzchni metalowych wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość skutecznego dochodzenia praw do dotacji przez placówkę oświatowo-wychowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy konieczna jest zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy korekty faktur o zerowej wartości powinny być wykazane w deklaracji VAT i w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy krajowe spółki powiązane są zobligowane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy kurator zawodowy może założyć Niebieską Kartę - A?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy lakiernik samochodowy będzie zobowiązany do stosowania kasy online od 01.01.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy możemy zwolnić pracownicę po powrocie z urlopu macierzyńskiego i następującego po nim urlopu wypoczynkowego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest zwiększenie ilości pobieranych wód podziemnych na podstawie art. 562 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy można przyjąć na magazyn towar zakupiony w ramach WNT na podstawie faktury proforma?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie wychowawcze za lipiec 2019 r. na pełnoletnią osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można rozliczyć w kosztach jednostki budżetowej wydatek na podróż służbową która się nie odbyła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy można zatrudnić na umowę zlecenie syna, który jest studentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy należy dokonać przeksięgowania należności ratalnych, których termin płatności przypada w roku następnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy na pracownika administracji, który jest także pracującym emerytem należy dokonać tylko jednego odpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić zaległy dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na 17,12/18 etatu ma prawo do urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy odziedziczone oszczędności zgromadzone na rachunku za granicą podlegają podatkowi od spadku i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy OPS powinien umorzyć postępowanie w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym czy objąć ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy OPS powinien wydać obywatelce białoruskiej informację o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy pacjent oddziału psychiatrii sądowej może, w ramach terapii, wychodzić poza teren szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać z umorzenia zaległości podatkowych z powodu suszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy postawienie tablicy informacyjnej o wym. 6m x 3m na konstrukcji nietrwale związanej z gruntem wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy pożyczka otrzymana przez spółkę komandytową od podmiotu nieuczestniczącego w spółce podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pożyczki z poprzednich lat należy uwzględniać w limicie 10.000.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może jednostronnie zmienić zakres obowiązków pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy premię celową należy uwzględniać w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego oraz w podstawie urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przy naliczaniu nagrody powinna zostać uwzględniona wrześniowa podwyżka wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze babci z tytułu sprawowania pieczy nad wnuczką?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze osobie przebywającej w areszcie śledczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy psycholog, która ukończyła wyższe studia magisterskie z zakresu psychologii może prowadzić zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy rozmontowaną drabinę rozstawną można zastosować jako drabinę przestawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy spółka powinna płaci podatek od nieruchomości od wyłączonej z użytku sieci kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne