Questions and answers

Czy hotel można zakwalifikować jako zabudowa mieszkaniowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy inwestor może wybudować zjazd publiczny na drogę wewnętrzną w obrębie oddziaływania skrzyżowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy istnieje możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolu niepublicznym w grupie do dwóch dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy jak zaksięgować prace rozbiórkowe domków letniskowych, które w figurowały w ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy jest możliwe prowadzenie negocjacji podczas konkursu ofert odbywającego się na podstawie art. 26 u.d.l.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy kurierom należy zapewnić odzież roboczą i ochronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy kwotę zasiłku macierzyńskiego należy podwyższyć, jeśli pracownica zawarła umowę zlecenia na kwotę poniżej 1000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można odmówić ustalenia warunków zabudowy z powodu istnienia służebności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy można usytuować budynek niezgodnie z odległościami od stacji paliw płynnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy można zmienić sposób użytkowania szklarni na budynek gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy na budowę zbiorników do zbierania wody wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia można wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego można potrącić z wypłacanych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nowy właściciel może złożyć wniosek o jednorazową opłatę przekształceniową w roku, w którym nastąpiła sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy odwiezienie dziadka do szpitala stanowi życiowo uzasadnioną przerwę w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy od zakupu i bieżących opłat eksploatacyjnych związanych z camperami przedsiębiorca może odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ojciec dziecka może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osoba wydająca pozwolenie na pracę w przestrzeniach zamkniętych może pełnić rolę osoby kierującej pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy o zmianie regulaminu wynagradzania pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników za pomocą aneksów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pacjent ma obowiązek zgłosić się z wynikami badania do zleceniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy pielęgniarka może podać pacjentowi lek na podstawie zlecenia wystawionego poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca jest uprawniony do tego, aby zbierać od pracowników dane w pełnym zakresie wynikającym z ustawy o PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracownica może podjąć pracę na 1/2 etatu u innego pracodawcy będąc na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracownicy przysługuje zasiłek wychowawczy na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik, który w 2019 r. skończył 55 lat powinien zostać zgłoszony do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym można wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik w czasie urlopu wychowawczego może podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy prawo do zasiłku rodzinnego wygaśnie z mocy art. 28 ust. 7 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy przerzucenie kosztów wyceny mieszkania stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy przy likwidacji działalności należy dokonać korekty podatku naliczonego przy zakupie licencji za oprogramowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek posiadania książki kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż budynku z gruntem będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż udziałów, uzyskanych w drodze podziału majątku, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła może wymagać od ucznia obłożenia na jego koszt udostępnionego mu przez szkołę podręcznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy świadczenie usługi osobistego stylisty wizerunku będzie skutkowało utratą zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy trzecia umowa z pracownikiem powinna być zawarta na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy umocnienie osuwiska wymaga wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy umowa o pracę może wskazać konkretny dzień, w którym pracownik rozpoczyna pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy usuwanie złomów i wywrotów przy rzece wymaga zgłoszenia do RDOŚ na podstawie art. 118 u.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wartość pakietu medycznego należy wykazać w ZUS RPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

Czy wniosek o 500+ pozostawić bez rozpoznania czy bez wymaganych dokumentów skierować do ustalenia koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wnioskodawca ubiegając się o specjalny zasiłek opiekuńczy musi pisemnie zrezygnować z członkostwa w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy wykopy kontrolne należy wykonywać na podstawie projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy zadanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych może zostać powierzone OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy zakup usług rozrywkowych od nierezydenta podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zamiana miejscami między spółką A a spółką B będzie zmianą znaczącą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zamontowanie okna w miejscu luksfer w wiatrołapie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wymaga zgłoszenia czy pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 października 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne