Questions and answers

Czy można wprowadzić obniżony dodatek stażowy dla nowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co zrobić, jeśli pracownik odmawia wykonania badań profilaktycznych, na które został skierowany przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy premia ma charakter roszczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie pozwolenia należy uzyskać na budowę studni głębinowej na cele rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy decyzja o rekultywacji jest decyzją związaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie formalności powinna spełnić firma, żeby nikt jej nie zarzucił demontażu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

mg

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto nadzoruje lasy, których właścicielem jest powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy upoważnienie pozostałych użytkowników powinno być pisemne i pozostawione w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Od kiedy niepełnoletniej matce przyznać świadczenie rodzicielskie na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy wynajmujący mieszkanie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może wycofać się z porozumienia o przyznaniu pracownikowi maksymalnego wynagrodzenia na okres 2 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad ojcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy z pomocy de minimis w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości może korzystać duży przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej, do której wspólnicy wnosili dopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można umorzyć nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy składki u zleceniodawcy należy skorygować i naliczyć tylko składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kto powinien dokonywać odprawę celną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pomoc materialna dla niepełnosprawnego studenta podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinny być księgowane dopłaty z tytułu ujemnego salda?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy automatyk może montować instalacje elektryczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy zakłady leczniczo-opiekuńcze mają obowiązek finansowania wszystkich leków podawanych pacjentom?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie podmioty są zobowiązane do sporządzania corocznej inwentaryzacji apteczek oddziałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy wymagane jest sumowanie kosztów wszystkich usług hotelowych ponoszonych przez zamawiającego i jego pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy pracodawca ma możliwość weryfikacji czy zwolnienie lekarskie ma związek z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca na wniosek pracownika może mu zmienić godziny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy każdy program komputerowy należy ująć odrębnie w ewidencji rachunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy organ powinien kontynuować procedurą, jeśli organ II instancji nie zwrócił jeszcze akt?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy podatnik może kupić kasę z elektronicznym zapisem kopii i ją użytkować również po 2023 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy przełożony może mieć dostęp w wewnętrznym Intranecie do nr telefonu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy przy sprzedaży używanych książek do każdej wysyłki należy wystawiać fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy przy remoncie zastosować proporcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy domy mobilne wymagają pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak opodatkować pastwiska i grunty orne, na części których znajduje się farma fotowoltaiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wezwać do uzupełnienia braków w deklaracji za śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy udzielenie zwrotnych, nieoprocentowanych dopłat zagranicznej spółce córce jest schematem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można ręcznie dopisać nowe pozycje na druku ZDN-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usługi sklasyfikowane wg PKD jako 82.11.Z oraz 82.19.Z mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy zasiłek dla opiekuna należy potraktować jako nienależnie pobrane świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaka stawka VAT powinna być stosowana do transportu i zagospodarowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać VAT w ramach pierwszego zasiedlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować odpady z usług tapicerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie skierowanie na badania wydać pracownikowi, który nie odbył badań okresowych z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dodatek specjalny dla zastępcy burmistrza musi być przyznany zarządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kogo powinna zgłosić do CRBR spółka, której udziałowcami są dwie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne