Questions and answers

Czy niemiecki rezydent musi odprowadzić podatek od sprzedaży domku letniskowego położonego na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ojciec może uzyskać dostęp do informacji i analogicznych akt córki, która jest już absolwentką szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ może odmówić wyznaczenia miejsca na nasadzenia zastępcze na terenie gminnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy organ prowadzący może przenieść oddziały przedszkolne z przedszkola do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podatnik może ująć w kosztach należności celne opłacone przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik może złożyć korektę zeznań w celu wspólnego rozliczenia się z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik przed złożeniem korekty JPK musi złożyć czynny żal?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy podmiot, który posiada konto na Facebooku powinien zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych z firmą Facebook?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy pomost można uznać za jednostkę pływającą używaną do amatorskiego połowu ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pozaszkolny punkt katechetyczny należy zarejestrować w systemie informacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy prace przy przelewaniu oleju napędowego zalicza się do prac pożarowo niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może jednostronnie wycofać złożone wcześniej wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca wprowadzający nakaz stosowania maseczek ma obowiązek je zapewnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik obsługi w szkole publicznej uprawniony jest do nagrody jubileuszowej za 50 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik socjalny może w czasie epidemii odmówić wykonania usługi opiekuńczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy przychód z tytułu tantiem należy rozliczać w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy samorządowej instytucji kultury można wydać zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy spółka może ująć w kosztach kwotę brutto wynikającą z paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może ujmować w kosztach uzyskania przychodu wydatki opłacone przez wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starosta powinien przeprowadzać procedurę oceny udatności uprawy i przekwalifikowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy szkolenie wstępne może być prowadzone przez komunikator elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na budowę wiaty dla wozu strażackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy terminowo wypłacone wynagrodzenia mogą być kosztami choćby nie uiszczono od nich składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń II klasy publicznego lub niepublicznego technikum może przejść do I lub II klasy niepublicznego liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wadium oraz kwota minimalnego postąpienia w przetargu powinna być ustalona na podstawie ceny wywoławczej brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w jednej uchwale można powołać placówkę wsparcia dziennego i jednocześnie połączyć ją z OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w myśl § 3 ust. 1 pkt 37 r.p.z.o.ś. należy rozumieć każdą substancję np. polipropylen albo nawet piasek?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy w ostatnim czasie zmienił się opis kryteriów wyboru ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w serwerowni przeprowadza się pomiary środowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zakład pozostaje w zgodności z prawem przekazując ścieki na dotychczasowych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy zamawiający może przeprowadzić konkurs na realizację aranżacji stoiska wystawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy zastępca wójta może otrzymywać dodatek specjalny przez długi okres w związku z realizacją dodatkowych zadań?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne