Questions and answers

Czy nauczyciel ma obowiązek przekazywania rodzicom do domu sprawdzianów i prac klasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel zaraz po powrocie ze zwolnienia chorobowego może przejść na urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka obywatela Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy rentę szkoleniową należy doliczyć do dochodu rodziny jako dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy świadczenie pracy przez pracownika po skończonej podróży służbowej należy rozliczyć jako nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu cudzoziemca na terenie RP uprawnia do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Do kiedy przysługuje świadczenie rodzicielskie stronie, której dziecko zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Ile wynosi pensum psychologa zatrudnionego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaka datę należy wpisać na arkuszu ocen ucznia technikum w miejscu "data i podpis wypełniającego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczycielowi należy się akt mianowania przy zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy określić wysokość dofinansowania kształcenia w zawodzie fryzjera?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak należy ująć ulgę podatkową przy wyliczeniu wynagrodzenia pracownika pobierającego zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Jak ustalić dochód z gospodarstwa rolnego osiągnięty w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą pobyt w ŚDS, jeśli wnioskodawca zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy obywatelowi Ukrainy można przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Przez jaki czas powinny być przechowywane jadłospisy żywienia w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca odmówi uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy awaryjny wyłącznik maszyny powinien odcinać dopływ wszystkich nośników energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku nabycia usługi organizacji targów i prawa do posługiwania się znakiem towarowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dopłaty członków to przychody stowarzyszenia z działalności statutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dziecku umieszczonemu w domu dziecka przysługuje prawo do stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy faktury wystawione w walucie obcej podlegają split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy farmaceuta ponosi odpowiedzialność za działania niepożądane zamiennika leku, który wydał pacjentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od zakupu alkomatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy głównemu księgowemu przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy gmina może umieścić w kalendarzu zdjęcia zawodników klubu sportowego pochodzące z kroniki gminy czy kroniki klubu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy instalacja odprowadzająca opary oleju ciężkiego i wahadło gazowe wymagają uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest zatrudnienie lekarza przez innego lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od opłat środowiskowych i opłat za kartę paliwową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można przyjąć kilka maszyn na jednym dowodzie OT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można stosować amalgamat stomatologiczny u dzieci w wieku poniżej 15 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy można wydać opakowanie tego samego leku o innej ilości tabletek niż to wskazano na recepcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy na ciągu pieszo-rowerowym można ustanowić służebność, aby zapewnić dostęp do drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy należy uwzględnić uzyskanie dochodu spowodowane otrzymaniem zasiłku dla osób bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy na papierze firmowym szkoły można umieścić wizerunek postaci historycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nie przeniesienie się przez pielęgniarkę do nowej izby po zmianie miejsca pracy narusza przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy obok operatora w koszu może przebywać osoba, która nie posiada uprawnień UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Czy od zakupu programu komputerowego przysługuje prawo do zwrotu VAT naliczonego zagranicą na zasadach VAT-REF?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy OPS mogą przyjmować darowizny, które nie są związane z celami statutowymi, np. artykuły żywnościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS może przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie terapii neurologopedycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy otrzymanie bonu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pielęgniarka może skorzystać z urlopu szkoleniowego bez zgody pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy planowane są zmiany przepisów związane z przenoszeniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT od faktury wystawionej z tytułu sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy poszkodowanego należy zapoznać ze zdaniem odrębnym do protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracownica karmiąca piersią, która pracowała w dniu wolnym od pracy, może korzystać z przerwy na karmienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy premia, która przysługuje za czas urlopu podlega wliczeniu do podstawy urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne