Pytania i odpowiedzi

Czy plac magazynowy, na którym magazynowane są odpady budowlane musi być ogrodzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie konsekwencje może mieć przyspieszone złożenie deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wywiad epidemiologiczny musi się odbyć bez udziału osób trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy stan epidemii jest powodem do odmowy wystawienia pracownikowi orzeczenia lekarskiego do celów sanitarano-epidemiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za wywłaszczenie utwardzonego gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy centrum usług wspólnych może prowadzić dokumentację pracowniczą nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dofinansowanie z funduszy unijnych z UP wlicza się do dochodu rodziny przy ustaleniu prawa do zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć odpłatność za pobyt w DPS i dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy refakturę kosztów energii elektrycznej można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w przypadku umorzenia czynszu, umorzenie obejmuje całe zobowiązanie, czy jedynie część netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT przy usłudze wykonanej w styczniu i fakturze wystawionej w marcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można zasiedzieć drogę publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Z czego wynika, że nauczyciele w placówkach oświatowych realizują godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę za towar z Wielkiej Brytanii z wykazanym VAT 20%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż kanalizacji deszczowej zakupionej w kwietniu 2020 roku od osoby fizycznej (bez VAT)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy fakturę dokumentującą sprzedaż leków może wystawić firma, która nie ma pozwolenia na obrót tym towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można palić ogniska na posesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy aport wierzytelności pożyczkowych podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki przedsiębiorca jest małym przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel matematyki i informatyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do przekazania sprzętu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać wynagrodzenia z uwzględnieniem dotacji otrzymanych w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność zalicza się do czynników rakotwórczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Czy ZPO może skorzystać z zapisów tzw. tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy osobie ubiegającej się o przyjęcie do ZPO można postawić warunek wykonania testu na koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak rozliczać zwolnienie od składek w 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy fakturą korygującą można skorygować VAT z faktury wystawionej przez podatnika zwolnionego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wykazać sprzedaż, jeśli kontrahent dokonał utylizacji towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy za czas nieobecności z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim należy wypłacać dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na wprowadzanie wód zdrenowanych do ziemi jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy należy wykazać sprzedaż dla kontrahenta z UE, jeśli nie wiadomo, kiedy towar zostanie odebrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Ile dni urlopu należy się pracownicy, której przyznana została renta z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy druki orzeczeń lekarskich są takie same bez względu na to jaki lekarz je wystawia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Do wykonywania jakich czynności w BDO uprawniony jest użytkownik podrzędny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą spłata wychodzącego ze spółki wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy w stanie epidemii dyrekcja szpitala może przesunąć położną na każdy dowolny oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Ile dni urlopu przysługiwało będzie nauczycielowi-lekarzowi weterynarii, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy mikropożyczka z tarczy antykryzysowej podlega egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne