Questions and answers

Czy do zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia na emisję należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może podpisać z firmą komercyjną umowę o objęcie szkoły patronatem sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy dyrektor szkoły podpisuje umowę z organizatorem wycieczki szkolnej dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek oszacowania wartości gruntu bez rzeczoznawcy i naniesienia zmian do ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy gmina może prowadzić działalność handlową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy jest jakaś podstawa prawna zgodnie, z którą niemieccy przedsiębiorcy wymagają od nas odbioru odpadów opakowaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy jest możliwe ponowne skierowanie na badania kontrolne pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy kabina lakiernicza jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy lekarz dodatkowo zatrudniony może zbierać deklaracje wyboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy można ocenić nauczyciela, który nie pozostaje już w stosunku pracy ze szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy można przyznać świadczenia wychowawcze osobie przebywającej w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli w momencie złożenia korekty dłużnik jest w stanie upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy należy się świadczenie na start, jeśli nauczyciel ma podstawowe miejsce pracy w bibliotece publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nastąpiła utrata dochodu i uzyskanie dochodu z tytułu kolejnych umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel po ustaniu stanu nieczynnego może nadal korzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy odsprzedaż przepracowanego oleju skutkuje utratą prawa do zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odszkodowanie za bezprawne korzystanie ze znaku towarowego jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy po awansie konieczne jest przeprowadzenie badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy położna może pracować w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy posiedzenia rady pedagogicznej powinny odbywać się po zajęciach lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy po wykonaniu przyłącza jest możliwe wykorzystanie takiego przyłącza do zasilenia innych obiektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może pracownikowi z wynagrodzenia za pracę potrącić wartość zgubionych identyfikatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może przetwarzać dane pracownika w postaci adresu zameldowania i do korespondencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić osobę dorosłą, która uzyskała zezwolenie na pobyt stały w okresie małoletności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy prawidłowe jest jednoczesne wykonywanie pracy szczególnie niebezpiecznej oraz sprawowanie nadzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy propozycje terminów pełnienia dyżurów przez pielęgniarkę kontraktową są wiążące dla pielęgniarki oddziałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy przedsiębiorca będzie mógł wpisać prywatny rachunek bankowy na białą listę podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy samo posiadanie pełnomocnictwa ogólnego przez księgowego może być podstawą do nałożenia na niego kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy starostwo powiatowe może narzucać dodatkowe opłaty za wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy szkoła, która nie jest zakładem pracy chronionej, może zatrudniać osobę niepełnosprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoła będzie zwolniona z opłat za budynek przekazany jej w trwały zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy tworzenie nowoczesnych programów komputerowych może podlegać opodatkowaniu na preferencyjnych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy tworzone raporty kasowe powinny mieć ciągłość, bez względu na wykonane czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy usługa poświadczająca podpis przy zwolnieniu hipoteki z udzielonej pożyczki może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy we wniosku na zbieranie odpadów 20 03 06 jako miejsce można wskazać teren gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wniesienie do spółki gruntów i rozpoczętych budów w ramach aportu stanowi czynność opodatkowaną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w spisie z natury należy wykazać licencję na używanie programu do fakturowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wykonanie w Polsce naprawy maszyny budowlanej na rzecz firmy z Norwegii to eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wyłącznik awaryjny należy dodatkowo opisywać tekstem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wypłacić ekwiwalent za urlop dla nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej na umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy zakazane jest wyświetlanie reklam produktów leczniczych skierowanych do profesjonalistów na komputerach w sp zoz-ach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy zakwestionowanie przez ZUS umowy o pracę obliguje do korekty zeznania CIT-8 za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne