Questions and answers

W jaki sposób powiadomić urząd skarbowy o dokonaniu przelewu na nieujawniony na białej liście rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod stwierdzeniem "nie wszczęto postępowania" zawartym w art. 389 ust. 12 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Co w przypadku, gdy kontrahent nie posiada rachunku bankowego z prowadzonym dla niego rachunkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy DPS może obciążyć gminę dodatkowo odpłatnością, z której mieszkaniec jest zwolniony za dni nieobecności w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien w każdej sytuacji umożliwić nauczycielce skorzystanie z przerw na karmienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dział kadr może przyjmować CV od osób fizycznych w sytuacji gdy nie ma wolnych etatów i aktualnie nie jest prowadzona rekrutacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy farma fotowoltaiczna będzie stanowiła cel publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy kolejna kwota wzrostu wynagrodzeń przysługuje pielęgniarkom i położnym pracującym wyłącznie w szpitalach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy kwotę wyłączoną z kosztów uzyskania przychodów w 2018 r. można odliczyć w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy mikrokontrolery stanowią sprzęt w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest złożenie wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego przez osobę pełnoletnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wycofać wniosek ze starostwa oraz zawnioskować o zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy na podstawie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na strychu, nieużytkowym poddaszu można zamontować kocioł gazowy z zamkniętą komora spalania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy na terenie USR jest możliwa budowa hotelu z garażem podziemnym i budynkiem trafostacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy nauczycielka może zgłosić swojego pełnoletniego brata do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi po stażu na stopień nauczyciela kontraktowego należy wystawić ocenę pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy odbudowa zbiornika retencyjnego o powierzchni 1200 m2 bez użycia wyrobów budowlanych wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone pracownikowi za zniszczoną odzież prywatną podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy ogrody działkowe pobierające wodę z nieużytku o wolnym lustrze wody powinni uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy ojcu należy odmówić przyznania świadczenia wychowawczego na to samo dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ może odstąpić od nakazu wykonywania pomiarów hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy organ może wydać decyzję zmieniającą zezwolenie w zakresie miejsca wykonania i gatunku nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy podatnik będzie musiał naliczyć podatek VAT przy przekazaniu lokalu na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę w przypadku reorganizacji pracy firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem trzecią umowę na czas określony, a jeśli tak to na jaki okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może zezwalać pracownicy na wyjścia wcześniej w celu odbioru dziecka ze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca organizując imprezę integracyjną może sfinansować pracownikom napoje alkoholowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownikowi instytucji kultury, którego staż pracy wynosi 45 lat, przysługuje nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi szkoły należy się wynagrodzenie za czas powołania do terytorialnej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie tylko urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prawo do renty rodzinnej po zmarłej żonie może ulec zawieszeniu i jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy prowizja z tytułu pośrednictwa w zakupie nieruchomości podlega obowiązkowi ewidencji na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy są podstawy, żeby wypłacić byłemu pracownikowi nagrodę jubileuszową, jeśli roszczenie nie uległo przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółce przysługuje odliczenie 100% VAT od faktury za zakup lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka powinna naliczyć VAT od wydanego za złotówkę towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka udzielająca pożyczek może odliczyć VAT od kosztów windykacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości ze stawką 8% VAT, a udziału w gruncie ze stawką 23% VAT jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starosta może wygasić koncesję, skoro złoże nie jest przez tak długi czas eksploatowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy ubezpieczenie na życie wspólnika spółki z o.o. może stanowić koszt uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umowa z pracownikiem, który zastępuje zmarłego już pracownika wygasa z dniem jego śmierci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w ramach czynności sprawdzających organ podatkowy może żądać od podatnika tłumaczenia faktur zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne