Questions and answers

W jaki sposób uzupełnić miesiąc w którym pracownik uczestniczył w strajku i korzystał z opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikowi można przyznać dodatek zadaniowy na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy brak pisemnej formy regulaminu, może stanowić podstawę do odmowy pracownikom roszczeń do premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób rozliczać zaległe koszty bezpośrednie udokumentowane po kilku latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy można objąć monitoringiem wizyjnym szkolną stołówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy rozliczyć usługi budowlane, w tym jakie znaczenie ma podpisanie protokołu odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie zasady wynagradzania obowiązują w przypadku pracy nakładczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy podatnik może jeszcze wybrać opodatkowanie ryczałtem dla swoich przychodów z najmu za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaki opodatkować usługi ,,kuriera na życzenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego w 2020 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może zmniejszyć wysokość odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy dokapitalizowanie spółki komandytowej przez jej wspólników jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy stosowanie uproszczonej metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych stanowi schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT czynnym ma składać nową deklarację za miesiąc kwiecień czy też za czerwiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić proporcję kosztów przy działalności statutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy centrum handlowe może prowadzić zbiórkę przeterminowanych leków od klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Co się zmieni od 1 października 2020 r. w raportowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Któremu urzędowi hipotetycznie zostanie wypłacone ubezpieczenie w razie porzucenia odpadów lub pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy suma poszczególnych rodzajów odpadów może być większa niż największa masa tych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy członek zarządu musi udokumentować dojazd do miejsca docelowego podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co należy zrobić w danej sytuacji, aby wyprostować ewidencję zgodnie z obowiązującym prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy firma pomimo zapisów SIWZ, który stał się załącznikiem do umowy może nie przekazywać kserokopii kart?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy można uchylić decyzję o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych na podstawie art. 162 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jakie działania powinna podjąć wspólnota mieszkaniowa w celu doprowadzenia ściany elewacji do stanu pierwotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zakład przemysłowy może przekazać pracownikowi np. jako odpad niepotrzebne meble lub lodówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy planowane są zmiany w opłatach opakowaniowych w zależności od rodzaju opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy najem urządzeń nieprzemysłowych podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Pod jakim kodem należałoby zaklasyfikować odpady ścinków powstających w wyniku prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać w CIT-8 przychody i koszty związane z likwidacją spółki-córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co zrobić, jeśli użytkownik piły tarczowej elektrycznej do metalu odczuwa mrowienie kończyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy emeryt może zostać wspólnikiem w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w kosztach podatkowych można ująć towary handlowe, do których nie ma faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w Niemczech należy rozliczyć także w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak skorygować błędny NIP sprzedawcy podany na fakturze dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można przedstawić pracownikowi przebywającemu na świadczeniu rehabilitacyjnym wypowiedzenie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy w czasie okresu wypowiedzenia nauczyciel może złożyć wniosek o przejście na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy regulują protokołowanie rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak należy udokumentować okres pracy w gospodarstwie rolnym małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo udzielić nauczycielce urlopu uzupełniającego wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne