Questions and answers

Na jakich zasadach należy obliczyć i wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Co można postawić na działce rolnej oznaczonej w mpzp jako RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Kiedy nauczyciel będzie miał prawo do uzyskania nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zakup norm ISO ze Szwajcarii w formie elektronicznego pliku PDF stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zgodnie z prawem jest szacowanie ryzyka zawodowego wg normy PN-N 18001?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy sprzedaż kryptowaluty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze powinno przysługiwać od dnia urodzenia dziecka oraz za miesiące czerwiec i lipiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od jakiej daty liczyć okres 3 lat zachowania żywotności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy są jakieś przepisy dotyczące tego co może służyć jako utwardzenie przejazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Co zrobić w sytuacji gdy nie zdążymy przetworzyć odpadów danego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak należy potwierdzić kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy podatnik na fakturze za opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 powinien zawrzeć symbol CN oraz kod GTU_5?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy blacha trapezowa może zostać określona jako materiał dachówkopodobny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak należy wyznaczyć datę, od której nauczycielowi będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy siostra jako rodzina zastępcza dla brata może składać w GOPS wniosek o stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy SPZOZ ma obowiązek posiadania w strukturze organizacyjnej centralnej rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura przekazania rolnikom odpadu o kodzie 02 04 03 Osady z oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie bonu na aukcję charytatywną podlega ewidencjonowaniu za pośrednictwem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dostęp do drogi publicznej może być zapewniony przez działkę, której inwestor jest współwłaścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy pracodawca może stosować inne zasady wobec pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy limity dotyczą tylko siedziby, czy liczone są łącznie ze wszystkimi posiadanymi MPD w całym kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy ująć w plikach JPK duplikaty faktur sprzed dwóch lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W którym miesiącu należy rozliczyć podatek VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku przeniesienia własności budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można nadać nieodpłatnie na własność działkę, na której nie ma budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy należy do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć uzgodnienie z zarządcą drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy w poradni ortopedycznej wizyty pierwszoplanowe pacjentów mogą odbywać się tylko raz w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy wydanie przez bank promesy udzielenia kredytu lub pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik prowadzący sprzedaż e-booków w formie PDF powinien dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna w sprawozdaniu finansowym ujawnić zamiar obniżenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na kod 15 01 06 można wydać dokumenty DPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy stawka NP jest poprawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego wpływa na urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy przyjąć do ewidencji środków trwałych urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy przy świadczeniu usług taksówkarskich można nie nabijać sprzedaży na kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy kurator oświaty może zakazać wizytatorowi udziału w komisjach egzaminacyjnych w charakterze eksperta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy można zastosować zamówienia in-house do usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Pyrka Katarzyna | Aktualne

Czy gmina może zorganizować loterię fantową w ramach kampanii dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Jakich księgowań powinna dokonać spółka, która otrzymuje bonus za obrót zrealizowany u dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy lekarz stażysta może w czasie urlopu wypoczynkowego zawrzeć z innym szpitalem umowę wolontariatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracownikom jednostki budżetowej należą się odprawy w związku z jej likwidacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Pod jakim kodem powinny być kwalifikowane katalizatory niklowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidło ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownik musi przejść ponownie kurs operatora maszyn roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie organ I instancji powinien podjąć kolejne kroki przy skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy specjalista terapii uzależnień jest pracownikiem działalności podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne