Questions and answers

Czy uczeń szkoły branżowej może uczyć się zawodu bez uczęszczania do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Za ile dni i jakie wynagrodzenie należy przyjąć do podstawy ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenia w formie bezpłatnego wyżywienia przekazywane zleceniobiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy stażystę można zatrudnić na stanowisku urzędniczym z pominięciem procedury naboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych dotyczących wyznania mieszkańca domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak mogą być wykorzystywane dotacje w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w niepublicznej szkole policealnej może jednocześnie być słuchaczem tej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy za wypracowane w ramach projektu unijnego godziny należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wolontariusz może świadczyć usługi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy rozliczeniu delegacji należy doliczyć pracownikowi ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna być sformułowana w dzienniku lekcyjnym nazwa zajęć z zakresu doradztwa zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Ilu uczniów można przyjąć do oddziału w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiego rodzaju kosztów zaliczyć dostęp do portali szkoleniowych tj. LEX - Internetowy System Informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Gdzie ująć w bilansie kwotę dofinansowania z tytułu korekty kosztów energii za III i IV kwartał 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż towaru za pośrednictwem kuriera, który pobiera płatność za towar od klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak kontynuować akta osobowe księgowego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy następuje wygaśnięcie mandatu sołtysa, jeżeli rezygnuje on z pełnienia funkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu należy wstrzymać dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy skarga na bezczynność organu w zakresie udostępnienia informacji publicznej ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za poinformowanie nowo zatrudnionych pracowników o działających u pracodawcy związkach zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wszczęcie postępowania w wyniku złożenia wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta powoduje przerwanie biegu przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca może wystawić byłemu pracownikowi nowe świadectwo pracy według aktualnego wzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać operator wózka golfowego typu melex?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy czynność polegająca na zamianie działek objęta jest podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak właściciel zakładu leczniczego może zapewnić miejsca parkingowe dla pracowników i pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wystawiona faktura ze stawką ZW musi zawierać podstawę prawną zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wykazywać w nowej strukturze JPK usługę transportową zlecaną firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można rozszerzyć działalność o wynajem i zacząć odliczać 100% VAT od podnajmowanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy czas szkolenia z pierwszej pomocy jest dla strażaka czasem wykonywania obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dokonywanie storna obrotów na kontach kosztów jest konieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy można uznać, że przegląd dzienny jest aktualny dla rusztowania przez 24 godziny od jego wykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

W której pozycji bilansu należy wykazać pożyczkę udzieloną wspólnikowi spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy dostawa na rzecz niemieckiego podatnika może być wewnątrzwspólnotową dostawą towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy spółka powinna na koniec roku utworzyć rezerwę kosztową na wysokość prowizji za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy analiza przedwdrożeniowa zwiększa wartość początkową zakupionej licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy fakturze za energię elektryczną i gaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kogo należy poinformować o przeprowadzonym przeglądzie obszarów i granic aglomeracji i jego efektach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

W jaki sposób zmienić okres rozliczeniowy z 12-miesięcznego na 3-miesięczny w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie PKD należy zastosować do usług związanych z obsługą ratraku przy przygotowaniu tras narciarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka rekompensata przysługuje pracownikowi za pracę w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie wymagania muszą spełniać maszyny wyprodukowane w 2009 r. i 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy sprzedaż do Czech części samochodowych i motocykli może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie składki opłaca się w przypadku zatrudnienia pracownika w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne