Questions and answers

Czy koszty dodatkowe (podatek, prowizja pośrednika i transport) stanowią import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak wykazać straty związane z produkcją, którymi jest obciążany kontrahent z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy Gospodarka Komunalna powinna dostosować zezwolenie na zbieranie odpadów nawet wtedy, gdy ich nie magazynuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy publiczna przychodnia lekarska musi mieć stronę internetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy możemy „odcinki sałat i warzyw” z produkcji mieszanek sałat oddawać jako odcinki a nie jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki powinien być identyfikator podatkowy dla cudzoziemca rozliczanego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są przesłanki do umorzenia odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik zachowuje prawo do podatku liniowego, jeśli decyzja o zastosowania karty podatkowej będzie odmowna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak powinno brzmieć uzasadnienie decyzji dla mieszkańca DPS w sprawie odpłatności za pobyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, które przebywa w rodzinnym domu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy kierownik placówki wsparcia dziennego może świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co będzie z uczniem klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, który nie otrzyma promocji do klasy drugiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy podać w zaświadczeniu płatnika składek Z-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak przebywanie na świadczeniu rehabilitacyjnym wpływa na dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy klasyfikować wydatki z z tytułu zakupu kruszywa przeznaczonego na remont dróg gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak poprawnie obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika administracji w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie są kary za przekroczenie terminu wykonania kontroli szczelności agregatu chłodniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Od kiedy należy ustalić prawo do świadczeń rodzinnych, gdy miała miejsce koordynacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych wymagana jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż spółki jawnej przez wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać czynsz najmu pomniejszony o nakłady poniesione przez najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy każda gmina musi podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy przedawnione zobowiązania generują obowiązki na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak winna brzmieć decyzja starosty zatwierdzająca zmianę statutu spółki wspólnoty gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy należy oddzielnie dla babki i dziadka ustalić opłatę za pobyt wnuka w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zamówienie na usługi sekretarki medycznej można przeprowadzić w ramach postępowania na usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy w kwocie wynagrodzenia zasadniczego może być ujęta rata kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy inwestor powinien przedłożyć zaświadczenie z nadzoru budowlanego o zakończeniu inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy OPS powinien wystawić decyzję o nienależnie pobranym specjalnym zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy podatnik powinien ujmować w deklaracji VAT faktury od dostawców zwolnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Za jaki okres ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakiemu prawu będzie podlegała umowa zawarta z Litwinką, która wykonuje pracę na Litwie na rzecz polskiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ładowarkę do akumulatora hulajnogi elektrycznej należy zaliczyć do sprzętu w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Ile lat musi posiadać osoba, aby mogła zostać zatrudniona jako kierowca taksówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dla zmian wprowadzonych rozbudową hali przyjęcia surowca wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Jakie dokumenty bhp powinien posiadać pracodawca będący Zakładem Usług Leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy były pracownik ma prawo wglądu do dokumentów, na podstawie których powinien mieć wyliczone wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować przesunięcia magazynowe z magazynu głównego do ekipy montażowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można skserować okazaną kartę pobytu do wniosku cudzoziemce o świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy zgłosić do PPK pracownika powracającego z urlopu bezpłatnego oraz pracownika ponownie zatrudnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy od zasiłku chorobowego zleceniobiorcy należy potrącić składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy ryczałtowiec może ująć składki na Fundusz Pracy i FGŚP w swoim rozrachunku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne