Questions and answers

Jaki porządek należy zastosować przy prowadzeniu arkusza ocen w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi w zależności od wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w umowie o pracę powinna zostać zawarta informacja o godzinach ponadwymiarowych nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego uległy przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie głównego zbiornika wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli pas drogowy zajmowany był bez zezwolenia, które wygasło z końcem 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Jak rozliczyć delegację osoby, która nie ma żadnej umowy zawartej ze spółką?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy połączyć ze sobą zespół szkół technicznych oraz centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Według jakiego kursu przeliczyć podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy powiadamiać właścicieli nieruchomości, na które zaprojektowano wjazdy z budowanej drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

W jaki sposób cudzoziemiec powinien rozliczyć się z PIT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dodatkowych faktur na rzecz NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ulga mieszkaniowa przysługuje podatnikowi, który część wybudowanych nieruchomości sprzedał?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje pedagogiczne powinien posiadać nauczyciel języka hiszpańskiego w liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy lekarz może wystawić dwa skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jak należy powiadomić rodzica o likwidacji szkoły, gdy matka dziecka twierdzi, że nie zna adresu ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować wymianę opony podatnikowi zagranicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy po zmianie grupy środków trwałych, a tym samym stawki amortyzacyjnej, należy korygować podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób wykazać zakup jednorazowy towaru z kraju UE w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy lekarz ma prawo nagrywać rozmowy z pacjentami w gabinecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczać należności wpłacane przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć VAT do biletu dla pracowników na przejazd autobusem do Berlina?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy państwowy instytut badawczy musi składać oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy szkolenia jak dbać o kręgosłup mogą korzystać ze zwolnień z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy dyrektor może przelać kwotę stypendium za wyniki w nauce ucznia na konto bankowe jego rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak i kiedy należy wygasić umowę nauczycielki, która była zatrudniona na zastępstwo i zaszła w ciążę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca może anulować urlop bezpłatny udzielony na okres ćwiczeń wojskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy byłe małżeństwo zapłaci podatek od darowizn przy zniesieniu współwłasności dwóch samochodów osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób uzupełnić miesiąc w którym pracownik uczestniczył w strajku i korzystał z opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikowi można przyznać dodatek zadaniowy na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy brak pisemnej formy regulaminu, może stanowić podstawę do odmowy pracownikom roszczeń do premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób rozliczać zaległe koszty bezpośrednie udokumentowane po kilku latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy można objąć monitoringiem wizyjnym szkolną stołówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy rozliczyć usługi budowlane, w tym jakie znaczenie ma podpisanie protokołu odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie zasady wynagradzania obowiązują w przypadku pracy nakładczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy podatnik może jeszcze wybrać opodatkowanie ryczałtem dla swoich przychodów z najmu za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaki opodatkować usługi ,,kuriera na życzenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego w 2020 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może zmniejszyć wysokość odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy dokapitalizowanie spółki komandytowej przez jej wspólników jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne