Questions and answers

Jak długo zachowuje ważność legitymacja służbowa wystawiona nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie dane osobowe wychowanków powinny się znaleźć w księdze ewidencji wychowanków bursy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie odliczenie VAT przysługuje podatnikowi kupującemu w leasingu samochód w celu dalszego wynajmowania bez kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie podmioty podlegają zgłoszeniu do centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą klasyfikacja ryzyka pomiędzy spółką a jej zagranicznym oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą odpłatne zbycie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przeprowadzenie transakcji pomiędzy spółką cywilną a wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powoduje odłączenie środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma użyczenie konta na Allegro?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozumieć przepisy o split payment od 1 listopada 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak stosować przepisy o zbiorczym opłacaniu faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak traktować zakup opasek TYVEK od firmy z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować nieodpłatne przekazanie towarów handlowych parafii przez czynnego podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak ustalić podstawę obowiązku opłacania składek społecznych w przypadku jednoczesnego zawarcia dwóch umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak wygląda prawidłowa procedura dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt klasy czwartego rzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kiedy można nie rozpoznać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy zakupie towarów w czeskiej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy można skorzystać z ulgi na zakup pierwszej kasy fiskalnej online?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT przy wynagrodzeniu mediatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy pracownikowi obsługi przechodzącemu na emeryturę należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy rolnik VAT-owiec który przejdzie na zwolnienie powinien oddać odliczony VAT za zakupiony ciągnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Kto wydaje zgodę na upoważnienie dyrektora do zwiększenia wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Na jakich kontach spółka giełdowa powinna zaksięgować kwotę poniesioną na akcje oraz prowizję?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej uchylić decyzję dotyczącą zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Na jakie przepisy należy się powołać, ustalając wynagrodzenia dla nauczyciela na nowy rok szkolny 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Na jakie przepisy należy się powołać, ustalając wynagrodzenia dla nauczyciela na nowy rok szkolny 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie dokonuje się powołania na stanowisko wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jakim zakresie organ przekazuje informacje zawarte w zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać oceny pracy wicedyrektora, który nie prowadzi żadnych zajęć z uwagi na oddelegowanie do ZNP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy ująć zwrot dotacji na kontach w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć przekwalifikowanie umów o dzieło na umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób spółka może wprowadzić zmiany do obowiązujących przepisów dotyczących rozliczania się i naliczania prowizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Z jaką stawką firma świadcząca usługi finansowe zwolnione z VAT wystawi refakturę za czynsz części biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Co powinien zrobić podatnik, który zakupił używanego busa w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dodatek funkcyjny dla opiekuna oddziału przedszkolnego należy wypłacić z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy do decyzji o warunkach zabudowy z 2017 r. mają zastosowanie przepisy warunków technicznym w aktualnym brzmieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dokonując odliczenia VAT spółka winna dokonać korekty deklaracji za miesiąc otrzymania dokumentu celnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do obsługi windy w samochodzie dostawczym trzeba mieć szczególne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy energia wytworzona w wyniku spalania paliw może być zarówno energią cieplną jak i elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy faktura z minusem rozliczana dekadami jest prawidłową formą rozliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy firma może odliczyć w pełni VAT do zakupionego bagażnika samochodowego przeznaczonego na przewóz rowerów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek zwracać koszty dla innej gminy za pobyt swojego dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy kartę wypadku wpisuje się do rejestru wypadków prowadzonego przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy kserokopia faktury będzie wiarygodnym dokumentem dla organów podatkowych w razie ewentualnej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można przedłużyć kadencję rady nadzorczej banku spółdzielczego mocą uchwały zebrania przedstawicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Czy można przesunąć pracownika na inne stanowisko pracy z odpowiedzialnością materialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy na hali produkcyjnej można postawić ściankę działową z płyty OSB?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze wnioskodawczyni, która ma obywatelstwo mołdawskie i nie posiada karty pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wyrównać nauczycielowi wysokość dodatku za wysługę lat, jeśli był zatrudniony w innym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne