Questions and answers

Kto zarządza w szkołach inwentaryzację w sytuacji gdy obsługę finansową szkół prowadzi urząd gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy kwota wolna od potrąceń odnosi się do wynagrodzeń z dwóch tytułów w jednym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dodatek stażowy powinien być uwzględniony w podstawie wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo udzielać urlopu uzupełniającego po urlopie zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy leasing od zagranicznego przedsiębiorcy podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zaprezentować wzajemne należności i zobowiązania ze spółką matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej odnotowuje się szczególne osiągnięcia z etapu wczesnoszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba zatrudniona na praktykę absolwencką musi posiadać zdolność do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co należy wpisać w umowę o pracę z nauczycielem w punkt dotyczący wygaśnięcia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy nauczycielowi należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na BIP szkoły należy umieszczać protokoły pokontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W której pozycji bilansu wykazać zakup działki, na której będzie budowlany blok?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Kiedy bilansowo uwzględnić zwrot prowizji pobranej przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać zakup tonera w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i kiedy wystawić fakturę do NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki jest tryb składania zażaleń na postanowienie kuratora oświaty i Ministra Edukacji Narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia fizjoterapeuty na dzień 31.12.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydatów na zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak ewidencjonować sprzedaż w eksporcie przy wybranej procedurze transportu morskiego CFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie jest wymagane prawem postępowanie z odpadem powstającym podczas zamiatania dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przepisy pozwalają na wielokrotne użycie piasku do posypania dróg w okresie zimowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi transportu posiłków, świadczone na rzecz restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy kotłownia kontenerowa o mocy 1 MW na gaz wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy księga pracowni RTG może być prowadzona w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy można umorzyć opłatę, jeżeli drzewa obumarły przez suszę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy wydział ochrony środowiska sam decyduje, czy opłatę za nielegalne usunięcie drzew rozłoży na ratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy po upływie ważności oświadczenia dalsze zatrudnienie jest legalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można połączyć w zespół dwie szkoły niepubliczne prowadzone przez osobę prawną na terenie jednej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie powinno być stanowisko dyrektora w zakresie obecności krzyża na zajęciach w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jakim terminie należy wypłacić skorygowany dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można jedną decyzją zmienić dwa pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy składając zeznanie PIT-28 za 2019 r. z najmu prywatnego należy dołączyć PIT-28/A?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gmina może podpisać z radnym tej samej gminy umowę dzierżawy na grunt rolny do celu rolnego - uprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne