Questions and answers

Czy taki dokument świadczy o legalności pochodzenia zwierzęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy syn może prowadzić punkt skupu złomu na podstawie zezwolenia uzyskanego przez zmarłego ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy zbiornik na olej roślinny mógłby podlegać kwalifikacji według § 3 ust. 1 pkt 37 r.p.z.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy kadencja rady nadzorczej została przedłużona w związku ze stanem epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy zamawiający musi zawsze sprawdzić brak podstaw wykluczenia za pomocą dokumentów podmiotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nowy dyrektor może już w czasie wakacji rozpocząć procedurę powołania wicedyrektora na swoje miejsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szesnastolatek może sprawować opiekę nad ojcem w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Jak należy zakwalifikować wyjazd nauczyciela na wizytę monitorującą w ramach programu Erasmus+?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakład może magazynować własne urządzenia w magazynie, który jest przeznaczony do zbierania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

W jakim terminie należy sporządzać protokół postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy szczepienie przeciwko COVID-19 może być uznane za środek zapobiegający zagrożeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić TPR-C, gdy nie jest możliwe wskazanie wartości większych niż 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik obsługi powinien okazywać fakturę za odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób członkowie komisji przetargowej powinni podpisać protokół postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto może wyznaczyć osobę pełniącą rolę zastępcy ordynatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Na jakich zasadach należy obliczyć i wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Co można postawić na działce rolnej oznaczonej w mpzp jako RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Kiedy nauczyciel będzie miał prawo do uzyskania nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zakup norm ISO ze Szwajcarii w formie elektronicznego pliku PDF stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zgodnie z prawem jest szacowanie ryzyka zawodowego wg normy PN-N 18001?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy sprzedaż kryptowaluty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze powinno przysługiwać od dnia urodzenia dziecka oraz za miesiące czerwiec i lipiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od jakiej daty liczyć okres 3 lat zachowania żywotności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy są jakieś przepisy dotyczące tego co może służyć jako utwardzenie przejazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Co zrobić w sytuacji gdy nie zdążymy przetworzyć odpadów danego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak należy potwierdzić kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy podatnik na fakturze za opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05 powinien zawrzeć symbol CN oraz kod GTU_5?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy blacha trapezowa może zostać określona jako materiał dachówkopodobny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak należy wyznaczyć datę, od której nauczycielowi będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy siostra jako rodzina zastępcza dla brata może składać w GOPS wniosek o stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy SPZOZ ma obowiązek posiadania w strukturze organizacyjnej centralnej rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura przekazania rolnikom odpadu o kodzie 02 04 03 Osady z oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie bonu na aukcję charytatywną podlega ewidencjonowaniu za pośrednictwem kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dostęp do drogi publicznej może być zapewniony przez działkę, której inwestor jest współwłaścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy pracodawca może stosować inne zasady wobec pracowników zaszczepionych i niezaszczepionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy limity dotyczą tylko siedziby, czy liczone są łącznie ze wszystkimi posiadanymi MPD w całym kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy ująć w plikach JPK duplikaty faktur sprzed dwóch lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W którym miesiącu należy rozliczyć podatek VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku przeniesienia własności budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można nadać nieodpłatnie na własność działkę, na której nie ma budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy należy do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć uzgodnienie z zarządcą drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 sierpnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne