Questions and answers

Czy podatnik może dokonywać transakcji ze swoją działalnością poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy po miesiącu od zatrudnienia nauczyciela dyrektor szkoły może wystawić nauczycielowi ocenę pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy poprawny jest sposób wyliczenia zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może sporządzić świadectwo pracy w dwóch oryginałach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przekazanie pracownikom nieodpłatnie biletów do teatru podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy rodzice żony mieszkający oddzielnie są także zobowiązani do alimentacji na rzecz zięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego osobie która wygrała przetarg należy udokumentować fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy stacja bazowa telefonii komórkowej winna posiadać stały dojazd i czy powinien on zostać zaprojektowany wraz ze stacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy środki otrzymane z budżetu państwa mogą zostać wniesione jako wkład własny do projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ubytki naturalne bądź mechaniczne stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy urlop szkoleniowy powinno się podzielić na proporcjonalne części?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy we wniosku Wn-D do stanu zatrudnienia wlicza się też właściela firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy w jednym budynku mogą funkcjonować żłobek, przedszkole i szkoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w jednym budynku może funkcjonować żłobek, przedszkole i szkoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku rezygnacji z samofakturowania spółka powinna poinformować o tym fakcie urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w szkole podstawowej dyrektor ma obowiązek zapewnić opiekę pielęgniarki - higienistki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w związku z rozpoczęciem stażu przez nauczyciela przysługuje mu jednorazowy dodatek na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy zleceniobiorca poniżej 26. roku życia podlega ubezpieczeniom w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaka jest stawka zabezpieczenia roszczeń w przypadku odpadów metali o kodach: 19 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jaka powinna być prawidłowa nazwa liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży usługi fryzjerskiej i kosmetyku fryzjerskiego firmie zarejestrowanej w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakich należy dokonać księgowań, jeżeli okaże się, że spółka będzie zobligowana do zwrotu bezzwrotnej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaki dokument powinien przedstawić nauczyciel dyrektorowi szkoły przy kontynuacji stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jakie są skutki podatkowe nieodpłatnego poręczenia wspólnikowi spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełniać przewóz kwasu siarkowego po terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaki rejestr VAT generowany w systemie księgowym jest rejestrem w rozumieniu ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi, który we wrześniu objął stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak jednostka budżetowa powinna postąpić w związku z problemem ze zwrotem zabezpieczenia wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jak karbonizat przekształcić z odpadu w produkt?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak liczyć diety zagraniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować i rozliczyć w VAT import uszkodzonego samochodu osobowego z USA do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak rozstrzygnąć czy usługa świadczona przez podatnika jest budowlaną czy projektową z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak sporządzić raport kasowy jeżeli jednostka budżetowa wypłaca z kasy zaliczkę w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ustalić podstawę do wypłaty zasiłku ojcowskiego po zmianie wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości, nabytej w zamian za wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w przypadku otrzymania zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy pracodawca przejmując zakład pracy ma obowiązek dokonania odpisu na ZFŚS, jeśli wcześniej nikogo nie zatrudniała?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy przy imporcie usługi szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kto i na jakiej podstawie przygotowuje informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kto ma prawo dokonać jednoznacznej oceny zgodności użytkowania budynku z ustaleniami mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej organizuje się żywienie dzieci w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy uchylić lub zmienić zasiłek stały w przypadku podjęcia zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, które zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne