Questions and answers

Czy olej napędowy o kodzie CN 27 10 20 11 może być zwolniony z podatku akcyzowego na mocy nowych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy płatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej powinien uzyskać NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pośrednik w przekazaniu odpadów do ich odzysku i recyklingu może wystawić dokument potwierdzający recykling?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy sprawa wszczęta przed wejściem w życie n.r.p.z.o.ś. wymaga rozpatrywania zgodnie z nowym rozporządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy sprzedaż części motoryzacyjnych podlega obowiązkowi ewidencji na rejestrującej online?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy usługi pomocnicze związane z przygotowaniem do sesji zdjęciowej można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy wymagana jest budowa instalacji do odazotowania spalin?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy z dotacji oświatowej dla szkoły niepublicznej można zapłacić rachunek za organizację jubileuszu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zwrot zaliczek za zamówienia, których wartość przekracza 15.000 zł, może zostać przekazany w gotówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka jest procedura wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi administracji przebywającemu na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakich wpłat z tytułu składek można dokonywać od 1 listopada 2019 r. ze środków zgromadzonych na rachunku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć OPS, gdy siostra wystąpiła z wnioskiem o umieszczenie jej brata w DPS bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma sprzedaż środków trwałych pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować do czasu pracy kierowcy śmieciarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby klasa w szkole podstawowej posiadała status klasy mistrzostwa sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien postąpić OPS, jeżeli w naszej ocenie zachodzi potrzeba umieszczenia osoby w DPS wbrew jej woli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak rozliczyć wymiar urlopu w przypadku, gdy pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego ze świadczeniem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Od kiedy należy uchylić prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, które zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jakim kontekście należy rozumieć art. 14 u.o.g.r.l.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jaki sposób powinien być policzony udział kosztów CUW w liczeniu PKD dla przedszkoli niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy audytor podczas przeprowadzania audytu ma prawo wglądu do akt osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy biomasa jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy dalszy podmiot przetwarzający (podprocesor) ma obowiązek prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy dodatki do zasiłku rodzinnego są świadczeniami nienależnie pobranymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dokumenty składające się na zbiór meldunkowy należy traktować jako rejestr mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przekształcenie Spółki Jawnej w Spółkę Cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dyrektorowi placówki feryjnej można udzielić urlopu wypoczynkowego w wymiarze 4 godzin w ciągu dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły ponadpodstawowej może skreślić ucznia niepełnoletniego z listy uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy gmina powinna opłacać podatek od nieruchomości za wynajmowane odpłatnie świetlice wiejskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy jest przewidziany termin na uzupełnienie czynnika w rozszczelnionym urządzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy likwidacja jednego z prowadzonych przez sp zoz ośrodków zdrowia to przekształcenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana zatrudnienia pracownika z umowy o pracę na umowę o pracę tymczasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne