Questions and answers

W jaki sposób pracodawca może podpisać umowę z uczniem niemającym 15 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób ustalić krąg stron postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

W którym miesiącu należy wykazać fakturę w rejestrze sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli zapłaty za usługę dokonano przed jej wykonaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

W rozliczeniu za który miesiąc należy uwzględnić korektę dotyczącą WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

W teczce z jakim symbolem należy ujmować wnioski kierowane pod obrady do zarządu powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Co powinien zrobić płatnik składek, jeśli stwierdzi nieprawidłowość w przekazanej do ZUS informacji ZUS IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co zrobić, gdy osoba nie pobrała zasiłku pielęgnacyjnego przez trzy miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy analiza potrzeb i wymagań stanowi załącznik do protokołu z przeprowadzonego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przewożących towary niebezpieczne wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy budowa węzła betoniarskiego wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłosić wszystkich członków zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dodatek za wysługę obowiązuje tylko w szkole macierzystej, jeśli nie ma etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy do wysługi należy zaliczyć okres pobierania przez pracownika zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor może upoważnić specjalistę kadrowo-płacowego, aby pełnił obowiązki głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zmienić termin dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy działka nie mająca dostępu do drogi publicznej może być działką budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy GOPS jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy instalowanie wolnostojących kolektorów słonecznych na dachu budynku nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy inwestor jest uprawniony do wniesienia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie pozostałej części?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy jeśli przedsiębiorca otrzymał od córki bon i zapłacił nim za fakturę zakupową, to może odliczyć od niej VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kotłownia budynku mieszkalnego spółdzielni podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kuratorium może nie wystawić oceny dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można korzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży prognoz sportowych zakładów bukmacherskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można zmienić warunki zatrudnienia nauczyciela w okresie jego nieobecności w pracy z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy na KPO jako przekazujący odpady powinna widnieć firma będąca faktycznym wytwórcą odpadów styropianu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy należy dokonać korekty faktura, jeśli kwota wypłaty rożna jest od kwoty wskazanej na pierwotnej fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy na liście płac można od razu naliczać podatek od finansowanych przez pracodawcę wpłat na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczycielka posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania matematyki i informatyki w liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy niemiecki rezydent musi odprowadzić podatek od sprzedaży domku letniskowego położonego na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ojciec może uzyskać dostęp do informacji i analogicznych akt córki, która jest już absolwentką szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ może odmówić wyznaczenia miejsca na nasadzenia zastępcze na terenie gminnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy organ prowadzący może przenieść oddziały przedszkolne z przedszkola do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podatnik może ująć w kosztach należności celne opłacone przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik może złożyć korektę zeznań w celu wspólnego rozliczenia się z małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik przed złożeniem korekty JPK musi złożyć czynny żal?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy podmiot, który posiada konto na Facebooku powinien zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych z firmą Facebook?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne