Pytania i odpowiedzi

Kiedy należy wpłacić nagrodę jubileuszową nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy punkt skupu złomu musi posiadać własną wagę, czy może przyjmować wagę odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy spółka jawna może wystąpić o zwolnienie z ZUS 50% składek za miesiące marzec i kwiecień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w pojęciu okien połaciowych mieszczą się tzw. "okna kolankowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracodawca w ramach redukcji etatów w czasach pandemii, może zrezygnować z utrzymywania stanowiska Inspektora BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom objętym wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zadekretować w spółce z o.o. przychód lub koszt z tytułu udziału w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy odpad biodegradowalny - trawa/liście wymaga prowadzenia ewidencji KPO/KEO i zgłoszenia do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy po przegranej sprawie w sądzie można zrobić korektę faktury "do zera"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób można przenieść pracowników osoby prowadzącej działalność gospodarczą do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sprzedaż uszkodzonych palet nie jako odpad i z pominięciem ewidencji odpadów jest zgodna z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć zakup od zagranicznego kontrahenta, gdy towar jest wysyłany z magazynu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Do jakich przedsięwzięć należy zakwalifikować instalację do produkcji betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy spółce przysługuje zwolnienie z opłacania składek za wszystkich ubezpieczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy regulują wyposażenie rusztowań modułowych klinowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy sprzedawca odpadów może figurować na KPO w miejscu przyjmującego odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy uprawnienia IIW pozwalają obsługiwać wciągniki i wciągarki sterowane radiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy inwestor, który podtrzymuje zamiar wycinki powinien wystąpić z nowym wnioskiem dot. wycinki drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak należy przedłużyć umowę z nauczycielką, która z powodu pandemii nie zdąży obronić swojej pracy magisterskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

W jakim kodzie należy przyjmować/przekazywać tonery bez elementów elektrycznych/elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku zatrudnienia pracownika w ramach dwóch umów o pracę należy zakładać drugie akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy wpisu w zakresie Działu XI dokona urząd na podstawie dodanej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kogo należy uwzględnić w liczbie osób zatrudnionych jako osoby pracujące dla przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak zgłosić likwidację kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy różnice kursowe przy faktoringu odwróconym są przychodem/kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy budowa zbiornika na ścieki wymaga wyłączenia działki z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie płatności opłaty za pobyt mieszkańca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy formularz parametrów technicznych produktu może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy treść JEDZ może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości po 5 latach od dnia nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak policzyć dochód rodziny wnioskującej o pomoc z tytułu wypłaty zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy skorzystanie z ulgi na złe długi to obowiązek podatnika i w której deklaracji należy ją wykazać?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można zrobić jeden przetarg na wynajem 3 różnych lokali użytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy do zgłoszenia przyłącza należy dołączyć warunki przyłączenia do sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do uzyskania odpisu aktu urodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jednostki oświatowe muszą mieć oddzielny plan kont?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

jak ustalić zakres usług opodatkowanych podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy OPS powinien przeliczyć okres pobierania zasiłku od chwili wydania decyzji zmieniającej w czasie pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można zwolnić od podatku przychód ze zbycia udziałów celem ich umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo sformułować informację o zakresie obowiązków pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne