Questions and answers

Jakie działania powinien podjąć szpital po otrzymaniu od RPP pisma o stwierdzeniu naruszenia przez ten szpital praw pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie informacje dotyczące monitoringu w szkole powinny zostać zapisane w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie konta kosztowe należy wprowadzić do ewidencji w szkole rolniczej z pracownią nauki praktycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka aby mogła nauczać języka angielskiego w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby móc wystawiać certyfikaty MEN w formach pozaszkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki jest termin na złożenie wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaki organ zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak nabywca po 2 latach ma wykazać odwrotne obciążenie, bo okazało się że podwykonawca utracił zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy ustalić wysokość odprawy przysługującej pracownikowi socjalnemu w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak określić koszty uzyskania przychodu przy aporcie składników przedsiębiorstwa do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinien przebiegać mechanizm aktualizacji podstawowej kwoty dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura zwrotu nienależnie pobranej przez dyrektora szkoły podstawowej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo należy oświetlić stanowisko obsługi wtryskarki do tworzyw sztucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie urlopowe, jeśli w trakcie roku nastąpiła zmiana etatu na wyższy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy wypłacone w naturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zakup samochodu od kontrahenta UE celem dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wypłacać nauczycielowi wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw realizowanych w ramach innego pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaklasyfikować fakturę związaną z weryfikacją uprawnień nauczyciela praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wyborami do młodzieżowej rady miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Który podmiot jest administratorem danych osobowych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na ile urządzeń przysługuje ulga 700 zł na zakup kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakiej podstawie można powołać kierownika podmiotu leczniczego na czas rozstrzygnięcia konkursu na nowego dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Od czego zależy możliwość pozostawienia w obrocie produktu leczniczego po 19 stycznia 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Od kiedy nauczycielom praktycznej nauki zawodu należy płacić wynagrodzenie z pensum 20 godzin tygodniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy obowiązuje utrata prawa do kwartalnego rozliczenia VAT w przypadku przekroczenia limitu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć dochód z tytułu sprzedaży oleju przepracowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

W jakim terminie dokonać aktualizacji zgłoszenia VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty odliczonego VAT z faktury za projekt z roku 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób zakład ma wykazać i udokumentować wskazane w ustawie średnioroczne zużycie wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy na skutek przeprowadzonej aukcji elektronicznej, oferenci uzyskali taką samą ilość punktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy asystent rodziny może wszcząć procedurę Niebieskie Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy charakterystyka energetyczna jest potrzebna w przypadku przebudowy, gdy przybywa urządzeń zużywających energię?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy działalność polegająca na wykonywaniu audytu instalacji fotowoltaicznych może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy istnieje podstawa prawna do cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na brak konserwacji rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy istnieje wzór oświadczenia z propozycją zmiany celu użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy jest możliwość, aby nadać nieruchomości numer adresowy, skoro nabywca posiada jedynie akt notarialny stwierdzający nabycie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można opłacić z konta split payment korektę podatku dochodowego za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy opłacić PCC od pożyczki inwestycyjnej udzielonej podatnikowi przez Działdowską Agencję Rozwoju SA?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy wydać nową decyzję w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy od objęcia udziałów w spółce z o.o. należy opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy organ powinien wydać decyzję o wygaśnięciu pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy organ wydając pozwolenie powinien uwzględnić 3-letni termin władania nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy osobie uczącej się zaocznie przysługuje dofinansowanie z ZFŚS jeżeli nie pracuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy PINB może odebrać budynek bez dziennika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy podatnik, który przegrał sprawę spadkową powinien złożyć korektę SD-Z2?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik, który utracił prawo do ulgi mieszkaniowej powinien poinformować o tym fakcie US?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracodawca może kazać pracownikom założyć konta na Facebook-u, aby tam udostępniali informacje służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne