Questions and answers

W jaki sposób wydać pracownikowi polecenie pracy z domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy spółka nadal może rozliczać się w ramach nettingu, bez negatywnych konsekwencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy kurs prawa jazdy, na który pracodawca wysłał pracownika po godzinach, stanowi dla pracownika czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kogo należy wpisać w strukturze JPK_WB jako podmiot, w sytuacji pobierania prowizji lub opłat bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy uregulować kwestię opłat za niepubliczne przedszkole podczas epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak powinien postępować bank jeżeli rachunek chce otworzyć szkoła niepubliczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Z jakich preferencji w opłacaniu ZUS można skorzystać po powrocie z Anglii, gdy tam się prowadziło działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma wytwarzająca odpad o kodzie 19 12 09, może użyć powstałe kamienie do utwardzania swojego terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy przepisy dopuszczają stosowanie wózków jezdniowych do przewozu kadzi ze stopionym metalem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na spółce w związku z rejestracją do VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można wygasić w części decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Kiedy wykazać fakturę za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy główna księgowa ma prawo do nadgodzin, nawet jeśli nie miały one charakteru sporadycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy premie i nagrody powinny być wliczane do wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy umieszczenie loga w ramach umowy na bezpłatne umieszczenie loga spółki na jego naczepie jest opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy dla przyznania nagrody jubileuszowej nie ma znaczenia wymiar etatu lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić dochód do zasiłku rodzinnego wnioskodawczyni, która jest udziałowcem w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy strona, która otrzymała w spadku gospodarstwo rolne, traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak postąpić ze składkami zapłaconymi za zleceniobiorcę w wyniku korekty rozliczeń ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Któremu z rodziców przyznać prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy mieszkaniec gminy posiadający łąkę w użytkowaniu wieczystym może ją wykupić?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Gdzie polski marynarz powinien płacić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można ujmować koszty związane z działalnością rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zamiast luksferów mogę zamontować witryny okienne matowe z nieotwieralną szybą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak postąpić jeżeli dyrektor udzielił nauczycielowi urlopu wychowawczego do końca listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zakupione zdjęcia zwiększają wartość początkową strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy data stosowania nowego pliku JPK_VAT w związku z epidemią koronawirusa została przesunięta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zwolnienie z z wychowania fizycznego dołącza się do arkusza ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Od kiedy można przyznać SZO, czy świadczenie przyznać w całości czy tylko za dwa dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaka odprawa z tytułu przejścia na emeryturę przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu z art. 15 Prawo Oświatowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od 1.04.2020 nastąpi zmiana w stawce VAT dla usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Gdzie można sprawdzić, kiedy podatnik został wyrejestrowany z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do kwoty nienależnie pobranej odpłatności za usługi opiekuńcze należy doliczać odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek przy refakturowaniu faktur - prognoz z PGNiG?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy śliwę tarninę można zaliczyć do krzewów owocowych, na które nie jest wymagana zgoda na wycinkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak ujmować w księdze handlowej koszty wynagrodzeń wynajmowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za te dni, w których pracownik oddaje dziecko pod opiekę opiekunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak ująć w deklaracji VAT nadpłaty i niedopłaty z tytułu wyżywienia dzieci i personelu oraz zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy członek zarządu organu prowadzącego szkołę podstawową może mieć wgląd do dziennika elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo powinien otrzymać ostatnią wypłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy faktura za prowizję dla sklepu za sprzedaż książek może być opodatkowana stawką VAT 5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne