Questions and answers

Czy w czasie trwania rozruchu technologicznego można przetwarzać odpad stłuczki szklanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy wniosek o zmianę lasu na użytek rolny powinien być złożony przez wszystkich właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy zasadne będzie pobranie opłaty za wydanie elektronicznej KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy chlewnia może podlegać zgłoszeniu do starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Z którego miesiąca brać pod uwagę dochody rodziny do pomocy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Co organ prowadzący może zrobić w sytuacji kiedy w szkole nauczyciele nie radzą sobie z agresywnym uczniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wymagane są badania geotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy dziecku sześcioletniemu, zamieszkałemu na terenie gminy należy wskazać miejsce w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dzień wolny z tytułu zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może przypadać w niedzielę lub w święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy handel odpadami może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy kobieta karmiąca piersią może zjeżdżać pod ziemię w celu oprowadzania gości kopalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy komandytariusz może zawrzeć umowę ze spółką komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy komercyjne stacje ładowania pojazdów elektrycznych stanowią sprzęt elektryczny lub elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy korekta VAT obliguje do korekty kosztów uzyskania przychodów wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mikro przedsiębiorca, którego transakcje nie przekraczają 3000 zł, ma obowiązek raportowania schematów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można w trakcie roku zmienić wysokość zobowiązania z tytułu podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy na fakturze zakupu nowej drukarki powinno być potwierdzenie lub informacja o oddaniu starej drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy należy wystawić PIT-11 za dany rok, jeżeli jedynym przychodem w tym roku jest opłacona przez pracodawcę składka PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nieodpłatne pozyskiwane zbędnych rzeczy od firm trzecich generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ojciec dziecka może starać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeśli wnioskodawczyni otrzyma emeryturę z tytułu wieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik, który wykona w roku 2020 usługę budowlaną o wartości 370.000 zł utraci prawo do ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy podmiot posiadający decyzję na zbieranie odpadów może zrezygnować z ich magazynowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może wydać środek ochrony indywidualnej na podstawie zmiany dokonanej w wykazie z dokumentów nadzorczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może żądać, aby pracownik podał we wniosku o urlop okolicznościowy powód urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny może pracować w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy praktykę w szpitalu podczas nauki w liceum medycznym można zaliczyć do stażu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy prokurent powinien posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy przepisy pozwalają na składowania materiałów w workach „Big Bag” w standardowych regałach wjezdnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy rodzina może dobrowolnie zrezygnować z pomocy asystenta rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy transakcje pomiędzy zakładem strefowym a pozastrefowym obligują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ubezpieczenie OC zleceniobiorców jest kosztem spółki oraz przychodem zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ujęcie wody powierzchniowej z rzeki do celów przemysłowych wymaga oznakowania lub tablic informacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy uszkodzony materiał można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uwzględniamy do świadczeń rodzinnych dochód uzyskany w związku z podjęciem pracy w zakładzie pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy warsztaty szkoleniowe będą opodatkowane w Polsce, jeśli odbywają się na terytorium Polski oraz innych krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wicedyrektor szkoły niepublicznej musi posiadać kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wymiar zajęć nauczyciela w przedszkolu tygodniowo musi być liczbą całkowitą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne