Questions and answers

Czy w związku z wprowadzoną zmianą nazwy zespołu szkół należy nadać mu także nowy statut?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zarządca nieruchomości musi na życzenie właściciela lokalu przekazać wykaz oddanych głosów nad uchwałą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak często nauczyciele powinni odbywać szkolenia z pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie czynności powinna podjąć gmina w celu utworzenia liceum ogólnokształcącego z oddziałami mistrzostwa sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć PINB, jeśli inwestor wykonał wykop ziemny i nastąpiły punktowe osuwiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć kierownik WTZ, a jakie instruktor terapii zajęciowej zatrudniony w WTZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca, którego pracownicy wykorzystują w procesach pracy rentgen przemysłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować przy organizowaniu wycieczek krajoznawczych w placówkach oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełniać instruktor praktycznej nauki zawody sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie zasady wynajęcia pomieszczeń w budynku są stosowane dla ośrodka opieki społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaki wymiar dzienny urlopu posiada kierownik internatu zatrudniony na 8,5/30 etatu w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak jest procedura uzyskiwania odstępstwo na zjazd publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak księgować koszty budowy środka trwałego w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczać płatności pomiędzy gminą i jej jednostkami organizacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy liczyć przedawnienie kosztów upomnienia odnośnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura jeżeli organ wydał sprzeciw na zamiar usunięcia drzew w obszarze Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć godziny ponadwymiarowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczać jego czas pracy pracownika, który jest ławnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jak rozliczyć nadgodziny pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wystawić fakturę za usługę mycia pojazdu na rzecz kontrahenta zagranicznego, z siedzibą w Macedonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia z procesem współspalania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien odprowadzić składki na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Komu przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury po rencie wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kto jest stroną w postępowaniu o zmianę decyzji zrid?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów należy udzielić wychowawcy świetlicy urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

W jakich przypadkach można wydać odrębną decyzję o odszkodowaniu za nieruchomość wywłaszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jakim przypadku przedstawicielstwo zagraniczne powinno być zakładem rozliczającym się w Polsce z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakim terminie należy złożyć sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska za rok 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób i gdzie umiejscowić na fakturze adnotację o mechanizmie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób krok po kroku zakończyć z urzędu działalność wydobywczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować zwrot dotacji do gminy z tytułu podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2019 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Co powinien wykazywać przedsiębiorca prowadzący recykling w tabeli 2 i 3 w dziale VI wniosku o wpis do rejestru BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Co zrobić w sytuacji śmierci w szpitalu osoby odwiedzającej pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy autobus komunikacji regularnej może mieć przystanek na placu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy błędnie naliczony podatek dochodowy na rachunku do umowy zlecenia należy skorygować?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy budowa płyty rynku z kostki granitowej na podbudowie tłuczniowej wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy czas pozostawania bez pracy wlicza się nauczycielowi do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do zakupu węgla w październiku 2019 r. należy zastosować podzieloną płatność?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy dyrektor przedszkola miejskiego może zatrudnić do nauki języka angielskiego nauczyciela bez pełnych kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy gmina może skorzystać z ulgi przy zakupie biletów miesięcznych dla dzieci 5-letnich?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy godzina zajęć praktycznej nauki zawodu w szkole zawodowej powinna trwać 45 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy instytucja powinna odprowadzić podatek VAT od wynajmowanej bezpłatnie wystawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy istnieją wskaźniki emisji pyłu z produkcji wosków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy istnieje rejestr wytwórców RDF?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy karta szkolenia wstępnego bhp może w programie komputerowym mieć inny układ treści niż we wzorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od wynajmu auta na minuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie wychowawcze na dziecko, które uczy się w liceum w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny przysługuje zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie bezpłatnym powinien otrzymać nagrodę dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nowo powstała spółka cywilna zajmująca się handlem odzieżą powinna sporządzić początkowy spis z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ojciec dziecka ma prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego, jeżeli jego żona pobiera świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy określenie na fakturze terminu płatności dla kwoty netto oraz kwoty VAT jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organizacje pozarządowe będą zobowiązane do stosowania kas?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne