Questions and answers

Na jaki adres wysłać stronie informację o wstrzymaniu wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w treści umowy o pracę albo jako załącznik do umowy o pracę powinien znaleźć się opis stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jakiej kolejności należy ustalić od dzieci i wnuków odpłatność za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy możemy odmówić przyznania zasiłku celowego, a przyznać z urzędu zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi, który rejestruje się do OSS, ale nadal rozlicza WSTO z polskim VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak liczyć termin dwóch lat od daty pierwszego zasiedlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób opodatkować budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku DSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w deklaracji VAT-23 należy wykazywać wartość sprowadzonego z USA pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy rozumieć zastrzeżenie dla pola P_13_5 w JPK_Fa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo wywierać presję, aby pracownicy się szczepili przeciwko COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy odprawa emerytalna podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy w stażu urlopowym należy uwzględnić studia ukończone za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można zmienić warunki pracy pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy MDR-1 sporządza spółka jawna czy poszczególni wspólnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować odsetki otrzymane z tytułu udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wójt gminy może pobierać opłatę planistyczną z tytułu wydania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak określić początek zatrudnienia w składnym wypowiedzeniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownika odwołanego ze stanowiska należy zwolnić z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy odwołanemu przez prezydenta miasta powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy okres pobierania świadczenia integracyjnego podlega zaliczeniu do stażu pracy pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przyznać świadczenie z FA na dwoje dzieci wiedząc, że jedno z matką nie zamieszkuje, tylko z dziadkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Do kiedy przyznać zasiłek stały ze względu na COVID, gdy wydano nowe orzeczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy do dochodu męża wliczać zasiłek stały żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przyznany zasiłek okresowy podlega wliczeniu do dochodu strony ustalanego na potrzeby przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy będzie przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne na ubezwłasnowolnionego siostrzeńca?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można ponownie przyznać zasiłek celowy po upływie ponad roku od zdarzenia losowego, pożaru domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek pielęgnacyjny za miesiąc czerwiec osobie zwolnionej z zakładu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję zobowiązującą do wnoszenia opłaty za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Ilu pracowników służby BHP powinna zatrudnić firma, w której pracuje ponad 1300 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy burmistrz może przyznać nagrodę zastępcy burmistrza oraz skarbnikowi miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić opłatę za schronisko, czy należy ją obliczyć i pomniejszyć do wysokości kwoty dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zarządca w momencie potwierdzania wydatków na wniosku o dodatek mieszkaniowy może wskazać rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy OPS powinien objąć ubezpieczeniem zdrowotnym osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do jakiego kodu odpadu należy zakwalifikować laptop?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy w przypadku, gdy osoba jest założycielem spółki z o.o. przysługuje jej świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak ocenić nauczyciela za okres stażu, który był przedłużony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy firma X jako wytwórca odpadu musi brudne czyściwo ewidencjonować i przekazywać przez BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy zmiana miejsca pomiaru ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska wymaga zmiany decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy należy złożyć za pracownika dwa raporty ZUS RCA, jeśli w jednym miesiącu posiadał dwa wymiary czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne