Questions and answers

Czy można uczennicy w ciąży w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej przyznać indywidualny tok nauki??

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy na fakturze można zamieścić dwa numery NIP sprzedawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy wypłacić ekwiwalent za odzież roboczą dla osoby będącej na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nauczycielka, która była zatrudniona na półtora miesiąca, powinna otrzymać ekwiwalent pieniężny za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo do zasiłku chorobowego w trakcie urlopu dla podratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielom pracującym w szkole podstawowej w MOW przysługują dodatki za warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy OPS może przyznać świadczenie wychowawcze, czy powinien czekać na rozstrzygniecie wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy osoba fizyczna płaci podatek od nieruchomości za drewniany dom letniskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy polecenie rozpoczęcia pracy w tej samej dobie pracowniczej jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy przedsiębiorca przed uzyskaniem pierwszego przychodu może zmienić zasady opodatkowania z ogólnych na ryczałt?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od remontu w tym roku, jeśli planuje od stycznia zrezygnować z bycia podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy stacje regazyfikacji LNG należy sprawdzać po katem warunków technicznych, traktując je jako zbiornik na gaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy świadczenie urlopowe dla nauczycieli za rok szkolny 2018/2019 należy wyrównać w związku ze zmianą kwoty odpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w przypadku schematu podatkowego występującego w PIT, MDR-3 należy składać co miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w sali lekcyjnej można założyć kamerę nagrywającą przebieg lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w szkole wymagana jest zgoda organu prowadzącego na zatrudnienie emeryta na stanowisku obsługi i sekretarza szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zadośćuczynienie i renta za wypadek przy pracy podlegają PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zakup motocykla podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zastępca dyrektora teatru musi mieć wyższe wykształcenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy z rachunku VAT można też realizować koszty egzekucyjne związane z egzekucją VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Ile dni mają związki zawodowe na odpowiedź do pracodawcy na informację o zwalnianych pracownikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ile wynosi wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w placówce feryjnej na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka jest procedura przeniesienia pracownika samorządowego do innej placówki w ramach tego samego organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie są zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop nauczyciela, który przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ma wyglądać duplikat zaświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jak należy wyznaczyć końcową datę stażu nauczycielki, która była długotrwale niezdolna do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak obliczyć należną pulę urlopową pracownika zatrudnionego w przedszkolu w wymiarze 10/40 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak w sytuacji,gdy nie doręczona decyzja już wygasła, doręczyć decyzję stronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować różne prace remontowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Kiedy pracownik szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie nie jest uprawniony do świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kogo obciąża brak VAT-9M na gruncie k.k.s. - podatnika, czy biuro rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto jest pracodawcą na potrzeby utworzenia ZAZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Kto powinien wydać decyzję o przyznaniu odprawy, jeśli gimnazjum zostało zlikwidowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach finansowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie można zaliczyć nauczycielowi staż z innych miejsc zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dochód uzyskany z tytułu stypendium należy uwzględnić do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dodanie numeru do nazwy centrum kształcenia zawodowego wymaga podjęcia uchwały rady powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego należy zaliczyć do dochodu w celu przyznania dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy Klub Seniora powinien zostać utworzony jako podmiot organizacyjny jednostki samorządu terytorialnego, OPS czy GOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję odmowną dotyczącą przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy osoba niespokrewniona może wnosić opłatę za pobyt w DPS w oparciu o umowę z kierownikiem DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przesłać zapytanie o koordynację, czy OPS powinien wydać decyzję odmowną, gdy cała rodzina mieszka za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie 300+ i 500+ przysługuje na dziecko, które uczy się w szkole podstawowej w Singapurze za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zasadne jest pobieranie upomnienia jeżeli podatnik wpłacił zaległość już po jego wysłaniu ale przed dostarczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jakie elementy powinien rozpatrzyć organ nadzoru podczas kontroli oceny stażu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy dodawać pracownikowi kolejne dni urlopu w związku z nabywaniem przez niego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć urlop pracownika obsługi szkoły, który zmieniał miejsce zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy przeliczyć wymiar urlopu pracownika, który w trakcie roku osiągnie staż pracy wynoszący 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak OPS powinien prawidłowo przeprowadzić postępowanie, aby odzyskać pozostały po zmarłym mieszkańcu DPS depozyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne