Questions and answers

Czy wraz z przejęciem zakładu pracy zmieniają się warunki wynagradzania przejmowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy wydatek na pilotaż oprogramowania stanowi element wartości początkowej programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonanie muralu można zaksięgować w bieżące koszty działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wytwarzanie narzędzi może zostać objęte ulgą na badania i rozwój?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakład fryzjerski musi uzyskać wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zamierzenie budowlane może być nazwane tylko częściową rozbiórką?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy zmiana podłoża z organicznego na mineralne powinna być ujawniona w ewidencji prowadzonej przez starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Ile wynosi najmniejsza, dopuszczalna wysokość kondygnacji przyziemia budynku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jaką gęstość nasypową należy przyjąć dla odpadów metali żelaznych i nieżelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak długo podmiot, który zebrał odpady komunale na początku 2018 r. może je magazynować?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak dokonać umorzenia środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jakie postępowanie należy przeprowadzić w przypadku kradzieży własnych akt osobowych przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby oddział miał status oddziału specjalnego??

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaki jest cel opracowywania scenariuszy narażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki wymiar opieki nad dzieckiem do lat 14 przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy postąpić, gdy we wniosku o wydanie KDR nie ma informacji o numerze PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien postąpić organ, który otrzymał wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczący terenu zamkniętego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo zaktualizować regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczać umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję wykonania usług budowlanych na nieruchomości w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wspólnika występującego ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić dochód małżonków z tytułu sprzedaży nieruchomości po ustanowieniu rozdzielności majątkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić rezydencję podatkową podatnika, który jest rezydentem dwóch państw?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić rynkowe oprocentowanie pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi dla potrzeb cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracownik osiągnie wymiar urlopu 26 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kto może nakazać odśnieżanie dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Kto powinien podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na jakich zasadach premia uznaniowa jest wliczana do średniej urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Na jakich zasadach udzielić pracownikowi urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Na jakiej podstawie można zaksięgować w PKPiR opłatę z punktu poboru opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Od kiedy przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od którego momentu naliczać dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Od której kwoty gmina powinna ponosić wydatki za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy formalnie wprowadzić nowy statut placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wpisać w Karcie Przekazania Odpadów numer samochodu transportującego odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie związane z wykorzystywaniem sprzedanego znaku towarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach odsetki od kredytu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób skorygować błędny dokument PZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR chińską fakturę, która nie zawiera numeru, ani NIP nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach akcyzę zapłaconą za poprzednie okresy rozliczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy awans na stanowisko specjalisty pracy socjalnej jest uznaniowy i podlega ocenie kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy budowa wewnętrznej sieci zasilającej do dwóch wiat wolnostojących wymagać będzie pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać umowę o pracę z pielęgniarką szkolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy gmina może przedłużyć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która obecnie odbiera odpady od mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy instytucja kultury podlega obowiązkowi sprawozdawczemu do NBP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy każda przebudowa drogi wymaga budowy kanału technologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy Komenda Powiatowej Straży Pożarnej ze względu na swój charakter działalności winna uzyskać wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest wdrożenie telepracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy można podwyższyć wynagrodzenie tylko na określony czas?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można uzależnić świadczenia z ZFŚS od braku posiadania zaległego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zażalić decyzję PIP o braku udzielenia zgody na wyłącznie sztuczne oświetlenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy można zmienić wysokość godzin ponadwymiarowych po zatwierdzeniu już arkusza organizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy najem maszyn powyżej 24 miesięcy to import usług czy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały i zażądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne