Questions and answers

Czy pracodawca powinien dostosować stanowisko pracy pracownika do wskazań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi, który opiekował się samotną ciocią przysługuje urlop okolicznościowy w przypadku jej śmierci?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy prawidłowe jest wypłacanie nauczycielowi dodatku za staż pracy z dwóch umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy stalowy zbiornik technologiczny stanowi obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy wejście do budynku mieszkalnego jednorodzinnego może prowadzić przez pomieszczenie gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy w wyposażeniu karetki musi znajdować się zestaw przeciwwstrząsowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy zamawiający chcąc dokonać zakupu poniżej 30.000 euro może dokonać rozeznania rynku za pomocą internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy zmiana źródła ciepła w budowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym stanowi istotne odstąpienie od projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy z tytułu konwersji pożyczek na kapitał zapasowy spółki należy ponownie opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zwolnienie na turnus daje pracownikowi prawo do dodatkowego urlopu dla niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jaką powinno się brać stawkę przy ustalaniu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaką stawkę podatku od nieruchomości przyjąć dla budynku zamieszkania zbiorowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie sankcje grożą za błędne sklasyfikowanie wytwarzanych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy postąpić, w przypadku, gdy strona odmawia wyjaśnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy rozliczyć imprezę o charakterze socjalnym w ramach ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć wymiar czasu dla pracownika, który ma indywidualny rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach w procedurze odwróconej zamawiający realizuje swoje obowiązki informacyjne w zakresie odrzucenia ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować odpady przekazywane jednostkom naukowym do badań?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić dochód strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób należy zastąpić nieobecnego nauczyciela w pracy, który wyjechał do sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić dochód strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może korzystać z darmowych programów komputerowych pobranych z internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy na podstawie orzeczenia z KRUS przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w czasie trwania rozruchu technologicznego można przetwarzać odpad stłuczki szklanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy wniosek o zmianę lasu na użytek rolny powinien być złożony przez wszystkich właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy zasadne będzie pobranie opłaty za wydanie elektronicznej KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy chlewnia może podlegać zgłoszeniu do starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Z którego miesiąca brać pod uwagę dochody rodziny do pomocy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Co organ prowadzący może zrobić w sytuacji kiedy w szkole nauczyciele nie radzą sobie z agresywnym uczniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wymagane są badania geotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy dziecku sześcioletniemu, zamieszkałemu na terenie gminy należy wskazać miejsce w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dzień wolny z tytułu zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może przypadać w niedzielę lub w święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy handel odpadami może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy kobieta karmiąca piersią może zjeżdżać pod ziemię w celu oprowadzania gości kopalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy komandytariusz może zawrzeć umowę ze spółką komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy komercyjne stacje ładowania pojazdów elektrycznych stanowią sprzęt elektryczny lub elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy korekta VAT obliguje do korekty kosztów uzyskania przychodów wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mikro przedsiębiorca, którego transakcje nie przekraczają 3000 zł, ma obowiązek raportowania schematów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można w trakcie roku zmienić wysokość zobowiązania z tytułu podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne