Pytania i odpowiedzi

Czy opis projektu zagospodarowania terenu można traktować jako zamierzenie budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

W jaki sposób zakomunikować nowy harmonogram czasu pracy ustalony dotychczas w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczyć maj, jeśli pracownik zachorował w ostatnim dniu miesiąca (niedziela)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach można zawrzeć umowę zlecenie z pracownikiem - uczniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy polska spółka z o.o. zajmująca się obrotem makulaturą ma obowiązek rejestracji w CRBR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co ma zrobić sąsiednia gmina, aby uratować cenny już częściowo zabudowany funkcjami mieszkaniowymi teren?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Kto jest organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy torach kolejowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy pracodawca musi wystawiać świadectwo pracy po każdej umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy należy zapłacić za powstałe nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przyznanie podwyżki pracownikom dla jednej grupy stanowi nierówne traktowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy w regulaminie ZFŚS można ustanowić szczególną pomoc dla wybranej grupy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2020 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak obliczyć urlop katechety, który pracuje dwa razy w tygodniu po pół godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka jest procedura uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia zaraz bezpośrednio po dłuższym zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy dokonać zmiany budżetu placówki w związku ze zmianą liczby uczniów w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy z z pracownikiem może zostać zawarta trzecia umowa na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać na świadectwie szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy regulacje szczególne wykluczają zasady związane z aktualizacją dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak rozumieć przepisy dotyczące biegu terminu przedawnienia zawarte w art. 99 o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób powinno nastąpić przejście nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki wymiar urlopu będzie przysługiwał nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób ustalić podstawową kwotę dotacji dla przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy montaż instalacji fotowoltaicznej jako podwykonawca można opodatkować 5,5% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak firma zobowiązana do przeprowadzenia konserwacji rzeki powinna to zrobić?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek opłacić PCC z tytułu nabycia konia na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy z wynagrodzenia nauczyciela tymczasowo aresztowanego można potrącić kwotę nadpłaconego zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy incydentalna, oprocentowana pożyczka udzielona wspólnikowi spółki komandytowej przez spółkę podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki tekst jednolity ustawy należy powoływać w decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Kiedy wykonawca może oddać powstały podczas prac remontowych destrukt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy na czyszczenie osadników z nagromadzonych odpadów wymagane jest uzyskanie zgody na wydobywanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

W jaki sposób firma ma udowodnić że gruzy zostały wykorzystane na tej samej budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy mogą powstać nowe instalacje emitujące pył PM 2,5 bez przeprowadzania postępowania kompensacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy reklama umieszczona na ścianie budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w świetle RODO istnieje konieczność prowadzenia wykazu sprzętu, a na którym przetwarzane są dane osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy nieopłacanie rat obliguje do stosowania przepisów o zatorach płatniczych w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać koszty w przypadku podpisania ze starostwem porozumienia o finansowaniu inwestycji drogowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne