Questions and answers

Kto nadaje statut szkół wchodzących w skład zespołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Kto powinien rozpatrzyć wniosek dyrektora o dofinansowanie do okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzew w związku z budową nowej linii przesyłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Którą kwotę emerytury uwzględnić rozpatrując wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Przez jaki okres należy przetrzymywać kopie dokumentów złożonych podczas rekrutacji do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Przez jaki okres powinna przechowywać zatwierdzone sprawozdanie roczne za rok obrotowy zakończony 31.03.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób dokonać odpisu na ZFŚS w przypadku osoby zatrudnionej na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć księgowo wystąpienie ze spółki jawnej jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy decyzję zmieniającą opłatę za pobyt w DPS, OPS zobowiązany jest przesłać do dzieci osoby przebywającej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dodatek stażowy przysługuje pracownikowi z każdego stosunku pracy odrębnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest pominięcie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy już nie trzeba wnioskować o dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy koszty szkolenia przewodniczącego związków, na którym to uczestniczył w ZZPE musi pokryć pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy koszty związane z obsługą kart przedpłaconych zakupionych dla pracowników mogą być finansowane ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kurator może ubiegać się o świadczenie wychowawcze mimo, że nie jest opiekunem prawnym dla małoletniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można dopuścić do pracy pracownika ze stwierdzoną chorobą zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można przejąć jednego pracownika przez drugiego pracodawcę na podstawie trójstronnej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny (dziecko 23 lata) studiujące za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy na podpisanie weksla sp zoz potrzebuje zgody powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowaną godzinę ponadwymiarową z powodu nieobecności dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie drobnego sprzętu medycznego można zaksięgować jako koszt reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy norma PN-EN ISO 16090-1:2018-05 obowiązuje w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy okres nieobecności pracownika ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może przechowywać oryginały zaświadczeń w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracownik przewożący substancje łatwopalne wózkiem jezdniowym powinien o tym informować przełożonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przy ustalania podstawy opodatkowania podatek u źródła należy ująć wartość po ubruttowieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spawacz obsługujący agregat spawalniczy musi posiadać uprawnienia SEP G1 E?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy szkolenia okresowe mogą być realizowane przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy wyrównać od daty wskazanej w prawomocnym wyroku sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy umorzone zobowiązania, związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym, generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umowę najmu części nieruchomości na czas określony należy kwalifikować jako leasing finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy umowę wynajmu budynku, z opcją przedłużenia, należy kwalifikować jako leasing finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy usługa świadczona na terenie Polski przez nierezydenta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w budynkach produkcyjno-przemysłowych można stosować gaz płynny i gaz z sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wniesienie aportem nieruchomości do spółki z o.o. w zamian za udziały podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wnuczka, która jest wnioskodawcą w sprawie SZO może być w składzie rodziny swojej matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy wraz z przejęciem zakładu pracy zmieniają się warunki wynagradzania przejmowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy wydatek na pilotaż oprogramowania stanowi element wartości początkowej programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonanie muralu można zaksięgować w bieżące koszty działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wytwarzanie narzędzi może zostać objęte ulgą na badania i rozwój?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakład fryzjerski musi uzyskać wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zamierzenie budowlane może być nazwane tylko częściową rozbiórką?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy zmiana podłoża z organicznego na mineralne powinna być ujawniona w ewidencji prowadzonej przez starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Ile wynosi najmniejsza, dopuszczalna wysokość kondygnacji przyziemia budynku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne