Questions and answers

Czy szkoła prowadzona przez gminę powinna mieć własny BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy udzielenie kontrahentowi opustu stanowiącego 100% podstawy opodatkowania wzbudzi ryzyko podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy warsztat samochodowy wymaga wpisu do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy w jednym postępowaniu można dwa razy przesłać projekt budowlany do konserwatora zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy w ramach doskonalenia zawodowego można nauczycielowi dofinansować opłatę do studiów teologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w wolnych salach lekcyjnych szkół podstawowych można utworzyć oddziały zerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wycofanie środka trwałego do majątku jednego ze wspólników generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny wliczamy do dochodu zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy z ekwiwalentu za urlop należy dokonać potrącenia na rzecz komornika, a jeżeli tak, to w jakiej części?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy z godzin do dyspozycji dyrektora wystawia się oceny bieżące i roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy zmiana nazwy szkoły publicznej wymaga zmiany statutu szkoły przez radę szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy z nauczycielem, który przechodzi na emeryturę należy rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy z zakładem fotograficznym, który wykonuje zdjęcia pracownikom na zlecenie firmy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Do jakiego paragrafu zaliczyć opłaty za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w nowej firmie do końca roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jaka wysokość urlopu uzupełniającego przysługuje pracownikowi przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jaką kwotę powinien zwrócić wierzyciel dłużnikowi w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Hopcia Patryk | Nieaktualne

Jak dla potrzeb PIT ustalać miejsce zamieszkania podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki dzień rozpoczęcia pracy należy wpisać w umowie o pracę z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia remontu budynku szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jakie kroki powinna podjąć szkoła w związku z istnieniem monitoringu wizyjnego w placówce od 20 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie przepisy regulują działanie placówki kształcenia ustawicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie są skutki zawieszenia ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki powinien być okres wypowiedzenia z pracownikiem, który był zatrudniony na niecały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy postąpić, gdy mąż podejrzewany o przemoc nie chce współpracować z asystentem rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo złożyć wnioski o przejście na emeryturę przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak powiadomić komornika o zmianie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak powinniśmy zaksięgować dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinno wyglądać potrącenie miesięczne z wynagrodzenia pracownika, któremu komornik zajął wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Jak prawidłowo podjąć uchwały o likwidacji internatu działającego przy zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo wyrównać nauczycielom świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować aport u wnoszącej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wypełniać załącznik ZDN-1 do deklaracji DN-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Które rozporządzenie o ocenianiu należy stosować w technikum i liceum od 1 września 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Który szpital powinien zapłacić za dyżury przydzielone rezydentowi, a przekraczające ilość przewidzianą w programie specjalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób organ prowadzący może przenieść przedszkole do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dla tzw. stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wymagane jest wykonanie oceny oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy dyrektor OPS powinien posiadać upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania, przekraczającego rok budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szpitala ma obowiązek uzasadniać odmowę wydania zgody na udzielenie pielęgniarce urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Czy inwestora obowiązuje decyzja wz wydana na niego, czy decyzja przeniesiona z poprzedniego właściciela działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy koszt montażu zwiększa wartość środka trwałego, czy jest usługą obca stanowiącą koszt danego okresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy możemy samodzielnie przyciąć gałęzie, które wystają na naszą działkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy nabyta przez prezesa spółki usługa zmiany miejsca stanowi import usług w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy należy wydać odmowną decyzję dotyczącą przyznania karty seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nauczycielowi, którego podstawowym miejscem pracy jest jego działalność gospodarcza wyliczamy wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się urlop uzupełniający po świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT z tytułu importu usług może stanowić koszt działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nieściągalna wierzytelność może zostać udokumentowana protokołem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ojcu dziecka przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego zgodnie z art. 17c ust. 2 pkt 1 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne