Questions and answers

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu udziału w targach, które zostały odwołane przez organizatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy ojciec musi mieć sądowe ustalenie przejęcia opieki nad małoletnimi, których matka zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić ewidencję czasu pracy dla dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak wystawić fakturę w przypadku usług świadczonych na rzecz wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy rolnik prowadzący gospodarstwo agroturystyczne, podatnik VAT może wybrać opodatkowanie ryczałtowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak bezpiecznie magazynować niebezpieczne substancje?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do remontu drzwi w komórce lokatorskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wypełnić KPO w BDO jeżeli odpady są przewożone przez ich wytwórcę przy użyciu wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak rozpoznać, który z podmiotów jest importerem towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dopłata platformy internetowej do wysyłki, za którą nie płaci klient zwiększa podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można wystawić jedną fakturę zbiorczą na pracowników korzystających z pakietu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy bank może zawrzeć czasowo z inspektorem ochrony danych zwykłą a nie outsourcingową umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy kierowcy w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy organ może wydać inwestorowi kserokopię projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Kiedy można zawiesić wykonanie decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co należy zrobić, gdy w gwarancji wadialnej błędnie wpisano numer referencyjny postępowania przetargowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w celu zapewnienia uczniom kształcenia na odległość szkoła może korzystać z usługi G Suite?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieją przepisy, warunki techniczne montażu wodomierzy w łazienkach, kuchniach w mieszkaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy po zakończeniu umowy najmu przeznaczenie lokalu wraca jako usługowo-handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jaki jest termin na złożenie wniosku o wpis otwarcia likwidacji spółki z o.o. do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dywidenda wypłacona związkowi międzygminnemu podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mąż może odliczyć wydatki na rehabilitację żony, która wykonuje działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można poinformować o ukaraniu pracownika karą nagany pozostałych pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy wliczać do wynagrodzenia przestojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać zleceniobiorcę z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik, który przebywa na urlopie bezpłatnym będzie miał prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przedłużono możliwość ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy należy uznać, że pomieszczenia PM i ZL są powiązane lub nie są powiązane funkcjonalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy technik budowlany może dokonać adaptacji projektu budynku mieszkalnego o kubaturze powyżej 1000 m3?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy rozszerzenie działalności fryzjerskiej o usługi kosmetyczne spowoduje utratę prawa do karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak postąpić gdy gmina ogłosiła konkurs na dyrektora szkoły przed epidemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy od zakupu aut używanych ze Szwecji od tamtejszej spółki należy opłacić podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy PIT należy złożyć w oparciu o RZiS czy o wartości, rzeczywiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy naliczaniu tzw. "trzynastki" brany jest urlop na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca sam może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy za ubiegły rok, jeśli zakład pracy zostaje zamknięty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne