Questions and answers

Jak jest opodatkowany w VAT skup nieruchomości mieszkalnych w celu ich dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT należy rozliczyć transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy liczyć terminy na uzupełnienie wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jak powinien brzmieć zapis zmiany warunków zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak powinien postąpić Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rolnik powinien opodatkować przychód z dzierżawy użytków rolnych na cele fotowoltaiki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczać przychód z tytułu faktoringu pełnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać korektę roczną w plikach JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać zakup samochodu od osoby fizycznej z Niemiec, na potrzeby działalności firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy będzie przysługiwało pracownikowi wyrównanie do stawki minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Od kiedy należy zmienić decyzję w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od którego miesiąca zmieniamy decyzję w przedmiocie odpłatności mieszkańca za pobytem w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakich przypadkach JST może wystąpić jako podatnik posiadający status promotora lub korzystającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co jeśli pracownik zwróci się do pracodawcy z wnioskiem o pisemne powierzenie obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Co organ powinien zrobić, gdy inwestor ustanawia dwóch pełnomocników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy zmarłej żony można utracić do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy gmina opiekuna prawnego może uchylać się od odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy komunikat IE-599 jest wystarczającym dowodem eksportu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy na podstawie decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy można przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy od koszy prezentowych odprowadza się składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy OPS może zmienić wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy OPS powinien wydać decyzję zmieniającą odpłatność za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy planowana inwestycja będzie zgodna z zapisami MPZP dla tego obszaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy podczas zwolnienia lekarskiego można wyrabiać godziny związkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który przebywa w areszcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownica będąca w ciąży może skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystać 14-dniowy urlop wypoczynkowy na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik po podpisaniu umowy o pracę może przed terminem rozpoczęcia pracy zrezygnować z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik pracujący na drabinie powinien odbywać szkolenie okresowe BHP co roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym może zostać przeniesiony na inne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przepisy określają sposób organizowania szkoleń pracownikowi delegowanemu do pracy w zakładzie w innym kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy są warunki techniczne wentylacji mechanicznej w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy spółce przysługuje odliczenie 50% VAT z faktur za koszty najmu samochodu zastępczego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż narzędzi klientowi ze Szwecji podlega opodatkowaniu, jeśli zakupione towary pozostają w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają zajęciu w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest przechowywania dokumentacji bhp pracowników zatrudnionych przez innego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie przepisy należy wziąć pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na budowę żłobka niepublicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy pracownika za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak określić liczbę pracowników do deklaracji ZUS IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT dostawę mebli w kraju, ale zagranicznemu odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić, która część budynku będzie podlegała restrykcjom w trybie art. 48 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy dokonać wyboru instytucji finansowej do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy mierzyć odległość od stanowiska pracy do ustępów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Prochera Witold | Aktualne