Questions and answers

Czy pracownik samorządowy może świadczyć pracę w niedzielę na polecenie przełożonego w wymiarze 13 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zawsze możemy uwzględnić ważne psychotesty od poprzedniego pracodawcy nowo zatrudnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto powinien wydać nowy akt awansu zawodowego z związku z wyższymi kwalifikacjami nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika stanowi przerwę w opłacaniu składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownica ma prawo do zwolnienia z FP i FGŚP za okres przebywania na kolejnym chorobowym kiedy to była w drugiej ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może zapytać pracownika o to, czy się zaszczepił przeciwko COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Po jakim czasie można dokumenty ze składnicy akt przeznaczyć do brakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy wystawić świadectwo pracy dla nauczyciela, który został przeniesiony do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przychody z usług PR można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak opodatkować ryczałtem usługi DJa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien stwierdzić, czy dana inwestycja może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy inwestor musi mieć dodatkowe pozwolenia/decyzje na wydobycie torfu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację pracowniczą nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić długość okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak prawidłowo rozpoznać transakcję ruchomą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia na egzamin notarialny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Ile wynosi stawka zabezpieczenia roszczeń dla poszczególnych rodzajów odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Do kiedy nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie cząstkowe z realizacji stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy w przypadku świadczenia usług turystyki można zastosować procedurę marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy należy uwzględnić w świadectwie pracy jego przebywanie na urlopie szkoleniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto możne ubiegać się o wydanie warunków przyłączenia się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie wyroby powinna wykazywać w deklaracjach miesięcznych spółka produkująca napoje bezalkoholowe opisane w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką formę działalności należy założyć aby można było zatrudnić cudzoziemców do prac domowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca hodowle psów rasowych również podlega opłacie od posiadania psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usługi ochrony i dozoru mienia oraz montażu instalacji monitorujących mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy podatnik prowadzący stację paliw zobowiązany jest do płacenia tzw. podatku od małpek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Do jakiego kąta nachylenia skarpy, podczas pracy przy krawędzi wykopu jest praca na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy organ powinien wezwać inwestora o dopisanie do wniosku o pozwolenie na budowę zbiornika na wody deszczowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do życia w rodzinie w liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy podręczniki zakupione z dotacji podlegają przeprowadzeniu skontrum?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy podatnik może kupić i ufiskalnić kasę online dopiero po powrocie do pracy ze zwolnienia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy OPS musi informować inny ośrodek o przedłużeniu postępowania do czasu zebrania niezbędnej dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne