Questions and answers

Czy ciąg pieszo-rowerowy prowadzony po koronie wału oraz wjazd na wał stanowią element wału, czy odrębne obiekty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak należy liczyć wynagrodzenie dla dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od zakupu udziału w spółce z o.o. o wartości 50 zł należy opłacić PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak organ rejestrowy powinien wezwać organ prowadzący szkołę do uzupełnienia dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy Związek słusznie domaga się opłaty za miesiące, kiedy odbioru nie było?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto jest właściwy do wydania zaświadczenia dot. pochodzenia gleb?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy wpisowi do CRBR jako beneficjenci rzeczywiści podlegają zarówno komplementariusz jak i komandytariusze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka może odliczyć 100% VAT od zakupu samochodów od leasingodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy przekazywać do WIOŚ każde wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Rudnicka Anna | Nieaktualne

Jak należy obliczyć, od kiedy należy wypłacać nauczycielowi dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak dyrektor technikum ma przeprowadzić klasyfikację końcową klas maturalnych, jeżeli zajęcia będą nadal zawieszone?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy rozbudowa istniejącego przyłącza wodociągowego wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy budowa stawu wodnego wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy gmina może utworzyć fundację ze środków publicznych na podstawie ustawy o fundacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy wniesienie nieruchomości aportem do spółki należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi pokrycia dachu w zabudowie szeregowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej generuje po jego stronie przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w trakcie przestoju związanego z epidemią koronawirusa firma może generować przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy do wniosku studenta o wydanie kopii dokumentu z jego akt osobowych ma zastosowanie art. 15 ust. 3 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak rozliczyć eksport towarów (sprzedaż na zasadzie EXW w styczniu, otrzymanie komunikatu IE 599 w marcu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w związku z epidemią przedsiębiorca może uzyskać mikropożyczkę i jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy płatności za polisy ubezpieczeniowe podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy emeryt na działalności gospodarczej ma prawo do świadczenia postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać spółki, które uległy połączeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego ulega zawieszeniu na mocy specustawy koronawirusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy lekarz na działalności gospodarczej może skorzystać z ulgi od ZUS w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy osobie wykonującej wolny zawód przysługuje zwolnienie od ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić stany magazynowe dla materiałów oraz wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak naliczać składki ZUS na liście za marzec 2020 r., jeśli pracodawca wystąpił o zwolnienie (druk RZ)?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy obywatel polski można ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko, które aktualnie zamieszkuje z matką na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie skutki w VAT wywoła przypadek, gdy podatnikowi przysługiwać będzie prowizja od kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy sprzedaż akcji nabytych w 1996 r. podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć zagraniczne dochody zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy korygować odliczony VAT od poniesionych wydatków na rozbudowę, jeśli budowa nie została zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie Agencja Kontrwywiadu jest uprawniona do dostępu do dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy jest możliwa zmiana kwalifikacji wypadku z ciężkiego na lekki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy koszty pomocy prawnej w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wnieść do spółki cywilnej składniki majątku należące do wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne