Questions and answers

Czy przyznać dodatek z tytułu wielodzietności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy rachunek cashpool, wykorzystywany do płatności nettingowych powinien być wykazany na białej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy remont budynku wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Mądry Martyna | Aktualne

Czy remont istniejącej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy sprzedaż kartek świątecznych przez fundację stanowi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy sprzedaż koszulek i gadżetów przez fundację organizującą eventy jest działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy sprzedaż produktów spożywczych w autobusach podlega obowiązkowej wymianie posiadanych kas na kasy online?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w chwili wniesienia aportu powstaje obowiązek podatkowy VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w ruchomym czasie pracy pracownik może ponownie wykonywać pracę w tej samej dobie pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wykazać import usług w przypadku faktury otrzymanej od biura rachunkowego z Węgier?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wynajem dwóch mieszkań może być opodatkowany w ramach tzw. najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zakup multiwyszukiwarki integro będzie zakupem wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zakup towaru w UE stanowi WNT, jeśli przesyłka została przywieziona do Polski przez osobę prywatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakup usług od zagranicznej firmy generuje obowiązek pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do czego służy parametr DNEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaką decyzję powinien podjąć ośrodek pomocy społecznej, w przypadku, gdy Strona posiada gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaką ustalić stawkę zabezpieczenia roszczeń dla odpadów kabli i katalizatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie konsekwencje prawne i podatkowe niesie za sobą wystąpienie jednego ze wspólników z dwuosobowej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie wymagania powinny spełniać pomieszczenia ogrzewania pracowników oraz suszenia odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki US jest właściwy w przypadku wypłaty dywidendy udziałowcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie CIT rozliczać darowizny w fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu przysługujący nauczycielowi, który został dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku, gdy do urzędu wpłynęło pismo o wycofanie wniosku o wydanie zaświadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Racut Maciej | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż grafik i różnych produktów z nadrukami w sklepie internetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak policzyć kwotę obrotu z tytułu sprzedaży części samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ponownie zatrudnić nauczyciela po jego przejściu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak powinien zostać wpisany urlop na świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak prawidłowo krok po kroku przeprowadzić przekształcenie szkoły w związku ze zmianą lokalizacji zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo powinien wyglądać znak wskazujący miejsce zbiórki do ewakuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć odprawę pośmiertną po zmarłej nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć umowę o staż z osobą poniżej 26 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wykazać fakturę otrzymaną od kontrahenta ze Szwajcarii dotyczącą zakupu usługi ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy należy dokonać rejestracji zagranicznej spółki do celów rozliczania CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakich sytuacjach okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

W jakiej formie organ ma dokonać zmiany nr działki, która omyłkowo została nieprawidłowo wpisana w pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób określić ilość godzin we wniosku o pozwolenie o pracę dla cudzoziemca przy umowie zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób udokumentować przekazanie części czynszu pomiędzy sprzedawcą a nabywcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W którym momencie można uznać nieściągalną wierzytelność za koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Cz dyrektor ma prawo przekazywać pielęgniarce szkolnej informacje istotne z punktu widzenia zdrowia ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy dla każdego typu szkoły wchodzącego w skład zespołu szkół należy opracować odrębny statut?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy eksport usług podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy formę opodatkowania można dowolnie zmieniać do momentu uzyskania pierwszego przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna nakazująca rozdzielenie klasyfikacji uczniów ze względu na typ szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest możliwe łączenie funkcji inspektora ochrony danych ze stanowiskiem realizującym kontrolę wewnętrzną w urzędzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy jeśli pracownik zachoruje nagrodę powinno się wliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy księgowy w szkole, który nie wyrazi zgody na przeniesienie do CUW, powinien otrzymać odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy kucharkom pracującym w kuchni szkolnej należy przez cały rok zapewniać wodę do picia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można dopuścić do pracy zleceniobiorcę w trakcie choroby potwierdzonej zaświadczeniem o niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktur za naprawę samochodu, gdy został on naprawiony we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można powierzyć lekarzowi rezydentowi inną, dodatkową pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy można powołać na stanowisko dyrektora muzeum osobę, która jest wspólnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne