Questions and answers

Czy organ koncesyjny powinien zainicjować realizację obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 6 pr.geol.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy podatnik opłacający zaliczki we własnym zakresie ma obowiązek zapłaty zaliczki za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić wypowiedzenie warunków pracy i płacy na wypowiedzenie z winy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim dodatek specjalny nie przysługuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy prawidłowe będzie dołączenie do akt sprawy aktu zgonu i sporządzenie jedynie notatki służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przeniesienie sprzętu pomiędzy centralą a oddziałem podlega opodatkowaniu EXIT TAX?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek dla opiekuna osobie, która zaprzestała prowadzenia gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy salon kosmetyczny powinien być zarejestrowany w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa na czas określony przedłużona aneksem liczy się do limitu umów zawartych na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy umowa zawarta ze stażystą z zagranicy na dofinansowanie jego stażu w Polsce podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w przypadku braku potwierdzenia przekroczenia granicy dla transakcji eksportowej jest możliwe zastosowanie stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wytwórca odpadu tonerów i zużytego papieru w firmie biurowej musi zarejestrować się w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup do majątku osobistego ogranicza windykację faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy ze względu na zmianę długości dróg ewakuacyjnych należałoby uzgodnić projekt z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy zmiana miejscu zamieszkania przez ucznia jest powodem wymiany legitymacji szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy z ponownie zatrudnionym pracownikiem można zawrzeć umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak dokonywać księgowań VAT w jednostkach objętych centralizacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Jaki dochód przyjąć do wyliczenia zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak należy rozumieć pełny miesiąc przyznając dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak obliczyć średnią cenę jednostki paliwa w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości rolnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać likwidacji szkoły w zespole szkół ponadpodstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak zaklasyfikować montaż na dwóch obiektach systemu telewizji przemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Kiedy powstaje u pracodawcy obowiązek utworzenia i opłacania PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

kiedy pracownikowi należy wypłacić odprawę w związku z likwidacją pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kto dokonuje podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na jaki czas należy udzielić zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

QA1362639

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Jakubowska Daria | Aktualne

W jakim terminie ZUS może żądać dokonania korekty dokumentów rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

W jaki sposób dokonać korekty wynagrodzeń za lata ubiegłe w bieżącym roku po zmianie stawki podatkowej na 17%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób informować pracowników o zmianach regulaminu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób należy traktować oferty złożone w tym samym postępowaniu przez dwa oddziały tego samego wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

W jaki sposób rada pedagogiczna wyraża swoją opinię w sprawie indywidualnego programu nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć staż pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym momencie rozpoznać zaległe przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką datą można wydać decyzję na podstawie uchwały rady miasta, która obowiązuje od 01.01.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy bank może zmienić regulamin wynagradzania członków zarządu banku poprzez wpisanie do niego nagrody uznaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Czy baza SIO może być podstawą do zmiany nazwiska ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dochód osiągnięty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może zostać uznany za utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne