Questions and answers

Czy nauczycielowi mianowanemu szkoły podstawowej można ograniczyć zatrudnienie do mniej niż pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zasadne jest, aby rada gminy podjęła uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych od trwającego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w związku z pandemią dyrektor szkoły feryjnej może nakazać pracownikom obsługi pracę rotacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy do zgłoszenia przebudowy drogi wymagane jest uzyskanie decyzji o ustaleniu celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jakie dokumenty należy załączyć wraz ze zgłoszeniem zmiany danych powstałych po wpisie do ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na potrzeby zdalnego nauczania dyrektor szkoły powinien przygotować regulamin zdalnej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak i kiedy dyrektor powinien odpowiedzieć nauczycielowi na jego wniosek o zmianę stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak postąpić w stosunku do nietrzeźwego pracownika, który nie wpuszczony do pracy chce wracać do domu samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w trakcie pandemii koronawirusa można zdalnie zwołać posiedzenie Komisji ds. pożyczek ZFM?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Za jakie zadania nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznej powinni otrzymywać dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zapewnić realizację świadczeń wychowawczych w formie rzeczowej, gdy marnotrawione są świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na żonę, która posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy sekretarz gminy bez upoważnienia może przeprowadzić kontrolę prawidłowości delegacji w GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy budowa średniego napięcia (SN) przyłącza elektroenergetycznego wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Od kiedy nie przysługuje zasiłek dla opiekuna osobie, która nabyła prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak amortyzować lokal użytkowy po przejściu z ryczałtu na zasady ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy o szerokości działki decyduje jej najszersze miejsce, czy miejsce usytuowania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

W jaki sposób należy liczyć termin na udzielenie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Misiejko Adrian | Aktualne

Czy nagrody sportowe, finansowane przez marszałka województwa, podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie znaczenie ma spadek przychodów z punktu widzenia uzyskania tzw. świadczenia postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy z mikropożyczki może skorzystać osoba niezatrudniająca pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto ma obowiązek sporządzania struktury TPR oraz local file?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi prowadzenia zajęć fitness online?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikom umowy o pracę w związku z trudną sytuacją finansową, spowodowaną koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co oznacza stanowisko pracy na gruncie ograniczeń i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawieszenie działalności poradni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jak mierzyć odległość między stanowiskami pracy w związku z wymaganiem utrzymania 1,5 metra dystansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W jakie środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19 należy wyposażyć pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy ozonowanie auta pozwala skutecznie pozbyć się z niego koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zmiana średnicy wodociągu stanowi istotne odstępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy budowa magazynu na zboże na potrzeby produkcji pasz mieści się w definicji zabudowy produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Według jakiego klucza kwalifikować poszczególne stanowiska pracy do różnych grup szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak nauczycielka powinna zmienić placówkę, która jest jej placówką macierzystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju obowiązują terminy z ustawy Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może skorygować wypłatę wynagrodzenia chorobowego należnego pracownicy w ciąży do 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy epidemia koronawirusa zwalnia ze stosowania trybu konkursu ofert z art. 26 ust. 3 u.dz.l.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy pracownik może rozpisać wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko na dni robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy rozliczyć i jaki kurs zastosować w przypadku credit note związaną z reklamacją towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy produkcja nawozów organiczno - mineralnych stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Co zrobić ze środkami ZFŚS w przypadku zwolnienia ostatniego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne