Questions and answers

Jak opodatkować dochody uzyskane w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak potraktować zwrot kosztów za transport auta dokonany przez firmę świadczącą usługi windykacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidło rozliczyć ZFŚS w związku ze zmianą zatrudnienia względem wcześniej planowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy lekarza rezydenta realizującego programowe dyżury medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jak wykazać na gruncie VAT nabycie i odsprzedaż bonów do galerii handlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak zaewidencjonować koszt pracy wykonanej przez pracowników agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zakwalifikować opakowania zbiorcze niepowstające w wyniku świadczenia usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy dokonać korekty wewnątrzwspolnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy wykazuje się import towaru a kiedy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy zmiana przeznaczenia samochodu nie powoduje konieczności dokonania korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy zwrot kosztów nagród powinien odbyć się na podstawie noty obciążeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Od kiedy należy przyznać stronie świadczenie wychowawcze na przysposobione dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób dokonywać zbiorczych płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co powinien zrobić pracownik, w przypadku braku świadectwa pracy, w sytuacji jeśli jego zakład pracy zlikwidowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy amortyzacja inwestycji w obcym samochodzie podlega limitowi 150.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy czynności wykonywane przez położną w punkcie pobrań stanowią wykonywanie zawodu położnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia urlopowego nauczyciela należy uwzględniać dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela na czas trwania swojej kadencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w części zajęta przez drogę gminną może ulec przekształceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy finansowanie podróży zleceniobiorcom podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy inwestor może wykorzystać decyzję o warunkach zabudowy w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy jeśli sprzedajemy towar niebezpieczny, to jesteśmy zobowiązani odebrać od klienta puste opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy kierownik OPS posiada kompetencje do prowadzenia Placówek Wsparcia Dziennego (PWD)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy komplet narzędzi do wózków narzędziowych można zaliczyć jako wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można sprzedać samochód stanowiący środek trwały, kupiony na podstawie umowy sprzedaży w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy my mamy obowiązek zutylizować nasze wielorazowe opakowania, które uszkodził klient zagraniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy należy zawiadomić organy straży pożarnej i państwowej inspekcji sanitarnej po zakończeniu przebudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy nauczycielce, z którą rozwiązano stosunek pracy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odszkodowanie związane z wywłaszczeniem części nieruchomości podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy opłaty za ubezpieczenie i likwidację szkód podlegają limitowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podczas cięcia słomy istnieje zagrożenie wybuchowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi za trzy pary okularów o różnej funkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik może odmówić przyjęcia nominacji górniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy premia prowizyjna powinna być wliczana do urlopu i zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne