Questions and answers

Kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia dyrektora szkoły kończącego swoją kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kto powinien zajmować się remontem kapliczki znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Na jakich zasadach powinno odbywać się odzyskiwanie baterii podczas utylizacji pilotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Co należy zrobić, aby zatrudnienie nauczycielki było zgodne z przepisami prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy apteka ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dyrektor powinien zapewnić na zajęcia z wychowania fizycznego salę gimnastyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pracownika samorządowego do innej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić podpisania spisu majątku znajdującego się w sali, której jest opiekunem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy po zaliczeniu okresu pracy na gospodarstwie rolnym należy wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca dokumentując szkolenia wewnętrzne pracowników, powinien przechowywać je w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik może nie zgodzić się na przypisanie nowych obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w przydziale czynności należy sprecyzować, jaką część etatu będą stanowiły czynności kasjera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w ramach luzowania obostrzeń do systemu stacjonarnego mogą wrócić licea dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Do kiedy wydłuży się okres urlopu rodzicielskiego pracownicy, która wraca do pracy na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielce po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osób biorących udział w licytacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie dokumenty są wystarczające, aby dokonać zmiany we wpisie do ewidencji niepublicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel świetlicy szkolnej w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczycielka powinna rozpoczynać staż od początku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy prawidłowo przyznać do odebrania dni urlopu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozumieć przygotowanie pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić nauczycielce prawo do urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy ustalić odpłatność córki, która mieszka za granicą za pobyt jej ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak należy wynająć nauczycielowi mieszkanie będące w trwałym zarządzie innej jednostki organizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy zagospodarować godziny do dyspozycji dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić kadrowo ze zmianą pensum uśrednionego nauczyciela przed nowym rokiem szkolnym 2021/2022?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy dłużnik alimentacyjny powinien złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy 50% koszty autorskie można stosować także do przychodu z tytułu składki PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy budowa oświetlenia drogowego bądź kanalizacji deszczowej wymaga uwzględnienia budowy kanału technologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy czynność badania rażąco niskiej ceny należy przeprowadzić w stosunku do każdej złożonej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy deklaracja dotycząca podwykonawców składana w ofercie jest wiążąca na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy do rekultywacji składowiska odpadów ma zastosowanie § 3 ust. 5 pkt 2 r.k.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor pogotowia jest funkcjonariuszem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dyrektor sądu może odkupić sprzęt służbowy, którego używa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy fundacja może finansować niepubliczne przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne