Questions and answers

Czy w związku z zakupem materiałów szkoleniowych z Wielkiej Brytanii wystąpi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy zabezpieczenie powództwa jest wydatkiem statutowym sp zoz-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zmiana kodu SWIFT w banku powoduje konieczność aktualizacji NIP-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy z ZFŚS można finansować karty przedpłacone z okazji Świąt Bożego Narodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiego US nierezydent powinien wpłacać zaliczki na podatek dochodowy po zmianie miejsca prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakich wskaźników można użyć do wyliczenia emisji ze stacji paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie pensum obowiązuje nauczycieli terapii integracji sensorycznej w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie terminy obowiązują w postępowaniu prowadzonym przed Rzecznikiem Praw Pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak liczyć odpoczynek pracownika zatrudnionego u jednego pracodawcy na podstawie umowy o pracę i umowy kontraktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jak należy liczyć odległość placu zabaw na dachu od okien budynku, na którym jest plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości stację paliw wybudowaną na wynajętym utwardzonym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż budynku wykorzystywanego w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo należy dokumentować pracę nauczyciela wspomagającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak przechowywać w aktach osobowych skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję wykupu maszyny, która była wcześniej wynajmowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak skorygować fakturę do paragonu, jeśli na paragonie wpisano błędny NIP nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak Spółki mają prowadzić ewidencję w BDO, gdy przejęcie nastąpi w połowie stycznia 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kiedy należy dokonywać wyrównania do wynagrodzenia minimalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Kto powinien podpisać odpowiedź na petycję mieszkańców skierowaną do rady miasta i gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Na jakich zasadach nagroda jubileuszowa podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie wykazywać przychód z parkomatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób amortyzować sztaplarkę palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić proporcjonalny limit VAT dla spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczać w CIT ulgę na złe długi po stronie dłużników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie przysługuje prawo do odliczenia VAT z dokumentu SAD?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy destrukt asfaltowy może być klasyfikowany pod kodem 17 01 81?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Czy imprezy z ZFŚS powinny być różnicowane z uwzględnieniem kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy informację o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych do składowania może obliczyć sam pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy inwentaryzacja stanu lasu sporządzona jest dla lasu czy dla działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy jednorazowa sprzedaż na złom spowoduje konieczność rejestracji biblioteki jako czynnego podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jest obowiązek założenia strony na BIP przez OPS, który w dniu dzisiejszym korzysta z BIP-u Urzędu Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy kandydat na dyrektora szkoły powinien mieć ważną ocenę pracy na dzień konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy możliwa jest realizacja budynku jednorodzinnego oraz gospodarczego z oknami w ścianie zwróconej do granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy można wybudować budynek handlowo-usługowy na terenie MR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy można wystawić na transakcję WDT częściową fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy od umowy zlecenia należy opłacić składki na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy ogrodzenie wysokości 5,30 m może stanowić ścianę oddzielenia przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy pobyt z chorym dzieckiem w szpitalu ma wpływ na zasiłek opiekuńczy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy polska spółka ma możliwość utworzenia składu kondygnacyjnego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pomieszczenie bez drzwi garażowych może być nazwane garażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy prace związane z naprawą podłogi można potraktować jako remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pracownicy obsługujący maszyny do obróbki blach maja obowiązek noszenia nakryć głowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne