Questions and answers

Czy konieczne jest sprawdzanie dostępności miejsc w podmiocie, do którego z braku możliwości przyjęcia trzeba odesłać pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy Lasy Państwowe ponoszą opłatę skarbową za pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana decyzji przyznającej dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest wykonanie ocieplenia ściany zlokalizowanej w odległości 0,5 m od granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można zbudować wiatę w odległości mniejszej niż 12 m od granicy lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy należy spełniać obowiązek informacyjny między urzędami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy nauczyciele nie przychodzą do pracy w okresie przerwy świątecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nową procedurę doręczeń (zniesienie tzw. fikcji doręczenia) należy stosować także w zakresie prawa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy oczyszczalnia powinna uzyskać zezwolenie na przetwarzanie osadów z przydomowej oczyszczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odpady komunalne zakład również musi ewidencjonować w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy podatnik uzyskujący dochód z zagranicy powinien wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po umowie na czas określony można zawrzeć umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pozwolenie na budowę musi być ściśle związane z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wpisywania w świadectwie pracy przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej generuje przychód z tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy starostwo może dofinansowywać działalność miejskiej samorządowej instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy umowa o pracę na zastępstwo obowiązuje przez czas zwolnienia lekarskiego zastępowanej nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w budynku magazynowym można prowadzić produkcję przetwórstwa rolno - spożywczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy w okresie po wypadku w drodze do pracy przysługuje nauczycielowi zasiłek wypadkowy wypłacany przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w opisanym przypadku dochodzi do naruszenia zasad ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy wychowawca internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii powinien być traktowany jako pracownik feryjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS należy wyrównać nauczycielom świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w związku z zakupem materiałów szkoleniowych z Wielkiej Brytanii wystąpi WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy zabezpieczenie powództwa jest wydatkiem statutowym sp zoz-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zmiana kodu SWIFT w banku powoduje konieczność aktualizacji NIP-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy z ZFŚS można finansować karty przedpłacone z okazji Świąt Bożego Narodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiego US nierezydent powinien wpłacać zaliczki na podatek dochodowy po zmianie miejsca prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakich wskaźników można użyć do wyliczenia emisji ze stacji paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie pensum obowiązuje nauczycieli terapii integracji sensorycznej w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie terminy obowiązują w postępowaniu prowadzonym przed Rzecznikiem Praw Pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak liczyć odpoczynek pracownika zatrudnionego u jednego pracodawcy na podstawie umowy o pracę i umowy kontraktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak należy liczyć odległość placu zabaw na dachu od okien budynku, na którym jest plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości stację paliw wybudowaną na wynajętym utwardzonym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż budynku wykorzystywanego w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo należy dokumentować pracę nauczyciela wspomagającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak przechowywać w aktach osobowych skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję wykupu maszyny, która była wcześniej wynajmowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne