Questions and answers

Czy OPS powinien wezwać osobę, której bezpodstawnie wypłacono zasiłek stały do jego zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy OPS powinien zmienić decyzję z funduszu alimentacyjnego, czy też uchylić lub wygasić?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy osoba, która ukończyła w 1997 r. czteroletnie liceum zawodowe posiada wykształceniem średnie techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą jako kominiarz musi zarejestrować się w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy osoba zatrudniona w szkole na podstawie umowy zlecenia powinna być przeszkolona w zakresie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy powierzenie pracownikowi innej pracy może powodować obniżenie wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo udostępnić pracownikowi deklaracje PIT-11 na firmowej platformie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacać grupie pracowników dodatkową premię za dojazd do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych kopię wydanego świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi należy się zwrot kosztów usługi hotelowej, z której korzystał w ciągu dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przychodnia nie posiadająca w strukturze działu farmaceutycznego może podać pacjentowi lek z darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy SP ZOZ może umorzyć należności cywilnoprawne na podstawie przepisów o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy w przypadku delegacji pracownika należy odnotować godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa muszą się rejestrować w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego można zmienić warunki pracy nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wynajem basenu dla pracowników spółki podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy zadania z zakresu bhp możne prowadzić osoba fizyczna bez zawartej umowy i nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zakup gabinetu będzie dla spółki nowym środkiem trwałym czy ulepszeniem całego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy żona zatrudniona u męża ma prawo do urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi młodocianemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką datę wstawić w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do wykonania instalacji wentylacyjnych tylko w garażach w budynkach mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak formalnie należy udokumentować przeniesienie pracownic z danego miejsca pracy do nowej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie dokumenty uprawnią w 2020 roku do zastosowania stawki 0% w przypadku sprzedaży na rzecz kontrahentów z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki wywołuje zapewnienie posiłków pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak księgować koszty przeglądów środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak liczyć stan zatrudnienia do celów PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak naprawić błąd ws. niepodpisanych arkuszy przez byłego odwołanego dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć przepracowane godziny za dzień, w którym pracownik gorzej się poczuł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych faktury dotyczące projektu współfinansowanego ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ustalić stan osób zatrudnionych do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy należy wykonać pierwsze badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kiedy obliczenie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Kiedy podmiot zatrudniający zobligowany jest do prowadzenia PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien złożyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy pracownica nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kiedy rozpoczyna się urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kogo należy przeszkolić z pierwszej pomocy, jeśli pracodawca zatrudnia jednego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

Kto powinien na dzień dzisiejszy uzyskać wpis do BDO w dziale X?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na jakie konto zaksięgować wynagrodzenie dla stażysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na jakim koncie ująć odszkodowanie za zniszczony przez pracownika wynajęty samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne