Pytania i odpowiedzi

Jakie formy kształcenia wpisywane są w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikowi w okresie wypowiedzenia, który przebywa na przestoju, należy się wynagrodzenia przestojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy kartę zabiegów fizjoterapeutycznych, po wykonaniu skanu, można wydać pacjentowi lub zniszczyć jej wersję papierową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jaką umowę należy zawrzeć z autorem utworu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zastosować lustra drogowe do poprawy bezpieczeństwa na drogach wewnątrzzakładowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jakich dokumentach należy wykazać składki z tytuły zatrudnienia niani?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zmiana wymiaru etatu powoduje konieczność przeliczenia zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy świadczenia wypłacone z rachunku bieżącego mogą korzystać ze zwolnień przewidzianych dla świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres odbywania służby wojskowej podlega zaliczeniu do stażu pracowniczego pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy klasą a oddziałem w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy prowadzenie książki eksploatacji wózka jezdniowego z napędem silnikowym jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi w okresie zajmowania stanowiska wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wiata przystankowa musi być usytuowana bezpośrednio przy drodze lub zatoczce autobusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie składki z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej powinien opłacać nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy także na receptach papierowych nie ma już obowiązku oznaczania numeru oddziału NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Na jakiej podstawie aktorowi należy obliczyć odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakich uprawnień wymaga praca w narażeniu na pole lub promieniowanie elektromagnetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy podatnik refakturujący usługę nauczania języków obcych również stosuje zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak gmina może wymóc na właścicielu działki realizację obowiązku udrożnienia przepustu pod zjazdem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy produkty z reklamacji zwrócone od klienta należy traktować jako odpad wytworzony czy zebrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy oczyszczalnia powinna uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi zbiorów owoców?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak duńska spółka transportowa może otrzymać zwrot środków zgromadzonych na jej rachunku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nagrody jubileuszowe zwolnione są ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jakie wydać decyzje w sprawie zasiłku okresowego i dofinansowania pobytu w schronisku dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy sprawa cywilna może hamować doprowadzenie do zgodności z przepisami samowoli budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy spółdzielnie podlegają obowiązkowi zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do CRBR?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy jednostki samorządu terytorialnego występują w roli podatników VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy ujęcie zakupu od dostawcy z Czech jako WNT i sprzedaż odbiorcy w Niemczech jako WDT jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do dostawy zbiornika na wodę deszczową z montażem przy budynku jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy radnemu powiatu szpital może udostępnić imienny grafik dyżurów lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy wysyłka wadliwego towaru w celu naprawy do kontrahenta z Unii Europejskiej stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Co zrobić, żeby KPO wygenerowana z BDO mogła zostać uznana przez sąd jako dowód wykonania świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spółka nie zobligowana do sporządzania dokumentacji cen transferowych powinna złożyć deklarację CIT/TPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do apteczek samochodowych i preparatów owadobójczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wykazać sprzedaż nieruchomości zakupionej i oddanej do użytkowania w 2008 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak wykazać świadczenie usługi przez podatnika zwolnionego z VAT na terenie innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy decyzja starosty w zakresie zbierania odpadów stała się bezprzedmiotowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy zgodę na legalizacje wykonanych robót budowlanych muszą wydać wszyscy współwłaściciele?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji należy ująć dotację na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy można wypełnić składowisko po zakończonej rekultywacji odpadami do rzędnych rekultywacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy butlę z azotem można przechowywać w pomieszczeniu gdzie są dwa stanowiska stałej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy premie regulaminowe powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak należy rozumieć § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek sporządzić CIT-TP, jeśli jej przychody i koszty nie przekroczyły 10.000.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czego dotyczy imienny raport informacyjny do ZUS dotyczący pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie działania należy podjąć w związku ze zmianą nazwy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można sprzedać mieszkanie, które stanowi miejsce do egzekucji w trybie najmu okazjonalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne