Questions and answers

Czy pracodawca powinien przeliczyć staż pracy, jeśli w trakcie zatrudnienia pracownik doniesie świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownik może mieć wgląd w dokonane przez komisje wartościowanie swojego stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie, gdy wnioskodawczyni nie pobiera zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy refakturowane koszty należy wyłączyć z kosztów kwalifikowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy regulamin ZFŚS może określać mniejsze wartości świadczeń dla pracowników młodocianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają regulacjom Prawa restrukturyzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy spółka może udzielić pełnomocnictwa do wypłaty wynagrodzeń swoich pracowników innej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spółki powstałe z podziału mogą korzystać z 9% stawki CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż całości gruntu powinna być zwolniona z VAT, czy tylko działka zabudowana budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy szkoły mają obowiązek wpisu do rejestru BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w dokumentacji medycznej noworodka wpisuje się jego imię?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej aportem do spółki cywilnej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wskazanie beneficjenta rzeczywistego w spółce powinno być podparte decyzją lub uchwałą zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w szkole policealnej dokonuje się oceny z praktyk zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wynajem domków letniskowych od 30.06.2020 r. byłby ewidencjonowany przy zastosowaniu kas online?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zmiana nazwy stanowiska wymaga wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcia z nim porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Do jakich celów można stosować okno EI30?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Ile kondygnacji powinien mieć budynek usłgowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak długo pracownikowi przysługuje prawo do skorzystania z niewykorzystanego w całości urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie księgowania należy zrobić, aby zysk netto na RZiS był tożsamy z zyskiem netto na bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie kwalifikacje należy posiadać, by wykonywać pracę na stanowisku zastępcy skarbnika w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak ma udowodnić, że torby nie były sprzedawane klientom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać podatek od przychodów z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować otrzymaną pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien wręczyć pracownikowi harmonogram pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych strażaków ochotniczej straży pożarnej - gmina czy OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto może wchodzić w skład komisji socjalnej ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kto powinien wypłacić nagrodę jubileuszową o którą wystąpił pracownik zlikwidowanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Która gmina jest właściwa w sprawie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób pracownik biurowy może świadczyć pracę w ciągu tego samego dnia częściowo z domu i częściowo z biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z oczyszczania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne