Questions and answers

Jakie wynagrodzenie wypłacić, jeżeli przez część miesiąca wprowadzony był przestój?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć składki zwolnione w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy będzie można skorzystać ze zwolnienia od składek ZUS, jeżeli przychód w spółce cywilnej przekroczy 50.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przedsiębiorca może rozliczyć składki ZUS osoby współpracującej po uzyskaniu rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za rok 2019 mogę złożyć roczne sprawozdania w wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy o fakcie wprowadzenia przestoju powinniśmy poinformować PIP lub inną instytucję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak rozumieć spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak wygląda relacja przepisów tarczy antykryzysowej do Kodeksu pracy w zakresie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownica musi składać wniosek o urlop macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy zgłosić pracownika do PPK i od kiedy naliczać wpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy importer ma obowiązek odbierania zużytych tonerów od swoich klientów - sklepów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką funkcję pełnić mogą pomieszczenia gospodarcze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy należy uwzględnić premię uznaniową przy wyliczeniu wynagrodzenia za chorobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy premia powinna być wyliczana do podstawy wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy należy sumować inwestycję z przeszłości z obecną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy pracownikom służb więziennych przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy urząd gminy może ubiegać się o wypłatę świadczenia postojowego z ZUS dla zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy od ekwiwalentu za pranie należy opłacać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak powinna być wykazana faktura od firmy Apple zawierająca stawkę 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jak wykazać sprzedaż używanych telefonów pracownikom w przypadku działalności zwolnionej z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować obciążenie leasingodawcy kosztami naprawy samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy jest podstawa do zakończenia procedury "Niebieska Karta"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy Poczta Polska w obecnej sytuacji może żądać od gminy udostępnienia danych ze spisu wyborców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina jest uprawniona do przekazanie danych ze spisu wyborców na wniosek Poczty Polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zawieszenie terminów ma wpływ na udzielone decyzją terminy zezwoleń na zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy wartość noclegu kierownika przychodni jest jego przychodem i podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w okresie epidemii możliwe jest skuteczne zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dla budynku mieszkalnego z trzema lokalami mieszkalnymi dopuszczalne jest odprowadzanie spalin przez ścianę budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy w związku z zagrożeniem koronawirusem możliwe jest korespondencyjne przeprowadzenie zabrania wiejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jak w związku ze specustawą COVID-19 prowadzić postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy należy zmienić decyzję w sprawie odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy faktoring podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy przedawni się prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy odsprzedaż towarów nabytych ze zwolnieniem z VAT daje też prawo do zastosowania stawki zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można dokonać wpłaty w mechanizmie podzielonej płatności za fakturę dostawcy, ale na konto podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spłatę pożyczki w formie przekazania samochodu wierzycielowi należy opodatkować PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W oparciu o jakie przepisy techniczne należy zaprojektować konstrukcję nawierzchni drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jakim terminie właściciel albo użytkownik wieczysty może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć VAT z tytułu pobranych zaliczek, niewpłaconych organizatorowi imprezy turystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jakim przypadku można przekazywać świadczenia rodzinne, w szczególności zasiłek pielęgnacyjny, przekazem pocztowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości szpital winien stosować odsetki od zaległych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Nagórek Marcin | Nieaktualne

Czy czasowe wstrzymanie działalności oddziału spółki z o.o. należy zgłosić do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w opisanym przypadku adres IP jest daną osobową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy na świadectwie ukończenia szkoły musi być ręczny podpis wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy usługi naprawy pojazdów podlegają obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przychody ze spółki z o.o. liczy się do limitu, od którego zależy zwolnienie od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca należy zmienić decyzję w sprawie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy usługi prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mogą zostać opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w związku z Covid-19 można starać się o obniżenie czynszu ze spółdzielni (prowadzenie parkingu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne