Questions and answers

Czy w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia może być realizowana zindywidualizowana ścieżka kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest wykorzystywanie sprzętu zgłoszonego do umowy z NFZ do udzielania świadczeń komercyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Do kiedy jest status ucznia w liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którego nauka kończy się w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaka powinna być odległość do konturu lasu budynku związanego z produkcją leśną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązywała w 2019 roku na globusy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaką stawką VAT będzie oprocentowana usługa ocieplania dachu pianą PUR w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy remoncie oznakowania nawigacyjnego dalb w porcie morskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak biuro prawne ma w praktyce oddać odpady do zbierającego nie będąc wpisanym do rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jakie argumenty podnieść w zażaleniu na decyzję o odmowie wyjaśnień decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie dokumenty należy posiadać po 1 stycznia 2020 roku dla zastosowania stawki 0% w WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie miejsca wytwarzania powinna wpisać w BDO w dziale XII firma budowlana?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie obowiązki nakłada ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na ośrodki pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie odległości należy stosować od budynku i granic działek sąsiednich dla przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Jaki kod nadać odpadowi w postaci starego uszkodzonego szamba?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak ma postąpić bank rozwiązując rezerwę celową na kredyty wątpliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo nawiązać umowę z urzędnikiem sądowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypłacić nagrody z tytułu jubileuszu firmy dla byłych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak sformułować obowiązek informacyjny dla handlowców korzystających z samochodu służbowego również w celach prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak zaewidencjonować odpady przekazane osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy można skorzystać ze zwrotu VAT od materiałów budowlanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy wchodzi w życie uchwała rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto jest wprowadzającym akumulatory na rynek krajowy - producent czy dystrybutor?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Pod jakim kodem zakwalifikować zepsuty pilnik z tworzywa do paznokci?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Skąd pracodawca może się dowiedzieć kim dla pracownika są wskazane przez niego osoby bliskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakich jednostkach może odbywać staż lekarz - cudzoziemiec i kto pokrywa jego koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jakim terminie od ostatnich badań należy wysłać pracownika zatrudnionego na część etatu na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Co powinna zrobić matka, aby uniknąć sankcji z tytułu nie zgłoszenia pożyczki od córki w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy czas szkolenia na aplikanta do straży miejskiej należy wliczyć do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy do zgłoszenia z projektem budowlanym należy dołączyć uzgodnienie z zarządcą drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy gmina może przyjmować gotówką w kasie zapłatę za podatki lokalne i inne opłaty powyżej 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy mechanik samochodowy może opodatkować działalność w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy możemy odliczyć VAT z faktur wystawionych przez podatnika wykreślonego z rejestru czynnych podatników VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury dotyczącej organizacji kolacji wigilijnej dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zmienić decyzję o rozbiórce budynku z częściowej na całość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego uzupełniającego, jeśli ma obniżony wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na czas określony i niepełny etat może uzupełniać wymiar zatrudnienia w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy okres zasiłkowy ulega wliczeniu do stażu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ może wezwać wnioskodawcę o doprecyzowanie swojego żądania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do sporządzenia spisu z natury na koniec roku z wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić tylko wyrównanie, czy pełną kwotę nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo powinno dodać nowe PKD z tytułu instalacji paneli fotowoltaicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rurociąg jest urządzeniem melioracji wodnej czy częścią kanalizacji deszczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy w świadectwie pracy umieszcza się informację o wypłaconej odprawie emerytalnej i nagrodzie jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zadaszona i obudowana ścianami wiata, służąca za magazyn podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup tła fotograficznego z UE to import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne