Questions and answers

Jaka jest różnica między zajęciami pozalekcyjnymi, a pozaszkolnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakich czynności powinna dokonywać córka w celu płynnego przejęcia oraz kontynuowania działalności po zmarłym ojcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakim podatkiem należy opodatkować farmę fotowoltaiczną posadowioną na gruncie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak liczyć wysokość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak najkorzystniej podatkowo ojciec może przekazać synowi swoje przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy wyliczyć wysokość świadczenia rodzicielskiego uwzględniając zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak postąpić w przypadku zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od nagród okolicznościowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo OPS powinien wyliczyć odpłatność syna za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak ująć w JPK_VAT fakturę uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy mamy do czynienia z powstaniem zagranicznego zakładu na terytorium USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakim koncie wykazać różnicę groszową która ma miejsce przy wystawianiu faktur VAT w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Od którego momentu liczyć zaliczki na podatek w przypadku zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować w PKPiR zakup kodów do gier z zagranicznych portali?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy do wózka widłowego można dołożyć dodatkowe oświetlenie ledowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dyrektor szkoły jest zobowiązany ustalać szkolny plan nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy likwidacja oddziału poz stanowi ograniczenie działalności podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy może pobierać jednocześnie świadczenie rodzicielskie i świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy można aneksować umowę o pracę już zakończoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy na każdej stronie zgody pacjenta na zabieg musi znaleźć się co najmniej jego imię i nazwisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję o zwrocie zasiłku pielęgnacyjnego oraz wystąpić do ZUS o zwrot zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który był zatrudniony na dwa i pół miesiąca, jest uprawniony do otrzymania ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczycielom w każdej sytuacji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy okres pracy nauczyciela w sejmiku wojewódzkim należy zaliczyć mu do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy OPS spełnił obowiązek informacji wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ będzie mógł przenieść pozwolenie na budowę mając zgodę tylko jednego z inwestorów (męża)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy organ może prowadzić sprawę i wydawać rozstrzygnięcia na postawie kopii akt?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy osoba kontynuująca najem hali na zawieszonej działalności powinna odprowadzać jakieś składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może ukarać pracownika za złe zachowanie na zabawie zakładowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy premia powinna być uznawana jako składnik stały czy zmienny w podstawie wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przedsiębiorca może zatrudnić swojego małżonka na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przepisy wskazują sposób określania cen za usługi w prywatnym gabinecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy stronie będzie przysługiwało prawo do zasiłku rodzinnego według zasady zł za zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy śmierć pełnomocnika strony przed wydaniem decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego ma wpływ na jej ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy upomnienie pracownika to już przesłanka do stwierdzenia mobbingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy w 2019 r. można skorygować odpis na ZFŚS za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w przedszkolu można zorganizować zajęcia z etyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki z dotacji celowej pomniejszają plan wydatków bieżących?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zagospodarowanie stawu - wykonanie nasadzeń i wykonanie płotku wymaga zgłoszenia budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy zajęcia sportowe w szkole mistrzostwa sportowego mogą odbywać się w soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy z tytułu pracy w laboratorium pracownik ma zagwarantowany krótszy niż ośmiogodzinny dzień pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do kiedy pracownica urodzona w 1960 r. pozostaje w okresie ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Do kiedy zachowują ważność uprawnienia UDT na windy, kategoria ID?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaka może być maksymalna szerokość szczeliny pomiędzy szybem windowym a windą po otwarciu drzwi windy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne