Questions and answers

Kiedy wypłacić wyrównanie dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak formalnie ma wyglądać poinformowanie pracownika niepedagogicznego o wynagrodzeniu postojowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można otrzymać świadczenie postojowe odrębnie w ramach działalności indywidualnej i spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie podmioty są państwowymi osobami prawnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może sprawdzić czy pracownik stosuje soczewki kontaktowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy postojowe dla firmy kateringowej może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile wynosi limit zwolnień od podatku dochodowego od świadczeń finansowanych z ZFŚS w 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu udzielonego w okresie przestoju ekonomicznego oraz ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaki dochód wziąć pod uwagę przy ustalaniu uprawnienia do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaki jest maksymalny okres dla dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla opiekunów osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak ująć w księgach różnicę bilansową powstałą po przejściu spółki jawnej z PKPiR na księgi handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak długo może trwać nauka języka polskiego dla ucznia obcokrajowca, który uczy się w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownik powinien zgłosić pracodawcy wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki jest zakres obowiązków związków zawodowych w sprawie arkusza organizacji szkoły na dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką część wynagrodzenia można zaliczyć do kosztów uzyskania w przypadku skorzystania ze zwolnienia od ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy rozumieć art. 152b ust. 1 pkt 3 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy przepis o możliwości wniesienia sprzeciwu jest praktycznie martwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jak ująć w księgach przedawnioną dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować zwiększenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu w postaci projektu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie w KRUS wyklucza świadczenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż doładowań w systemie prepaid?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy organ prowadzący szkołę i przedszkole to przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W której pozycji rachunku zysków i strat należy wykazać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ewidencjonować opłatę ewidencyjną (CEPiK)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zasiłek chorobowy przysługuje za dzień, w którym pracownik wykonywał pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie z FGŚP na pracownika, który jest w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy cudzoziemcom na zezwoleniu lub oświadczeniu można zredukować etat w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak przekazać pracownikom informację o redukcji etatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto płaci wynagrodzenie chorobowe fizjoterapeucie przez pierwsze 33 dni kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu pośrednictwa w opłacania rachunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik który przebywa na urlopie wychowawczym może rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy grunt pod pasieką może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje likwidacja spółki, w której pozostały składniki majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kwarantannę należy wliczać do okresu 30 dni, po których pracownik musi przejść badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma wynajem mieszkania przez małżeństwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy szkolenie dla pracowników w zakresie obsługi nowej belownicy musi zostać przeprowadzone przez producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak podatkowo ujmować zmiany naturalne w towarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przekazywanie odpadów między swoimi PSZOK-ami do magazynowania odbywa się na KPOK czy KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Za ile dni pracodawca powinien wypłacić zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zmiana wymiaru etatu ma wpływ na ustalenie podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wpłaty rolników w projekcie dotyczącym usuwania odpadów rolniczych podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w czasie epidemii organ może wzywać inwestorów do uzupełnienia braków zawiadomienia o rozpoczęciu/zakończeniu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy wypłata premii będzie miała wpływ na wysokość zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy inwestor może wybudować obiekty na podstawie zgłoszenia, jeżeli działka ma powierzchnię mniejszą od 500 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wynagrodzenie zasadnicze powinno zostać pomniejszone o czas nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne