Pytania i odpowiedzi

Czy ze względu na szybki postęp techniczny można podwyższyć stawkę amortyzacji programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy skrócone odpoczynki wprowadzone tarczą antykryzysową mogą być stosowane przez czas obowiązywania ustawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób określić termin zakończenia urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje od 1 lipca 2020 roku na sprzedaż otrąb pszennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wyrok sądu NSA z 16.10.2014 r., II OSK 952/13 zachowuje moc do dnia dzisiejszego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do suplementów diety zawierających alkohol i urządzeń do detoksu organizmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak udokumentować eksport usług spawalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób może zalegalizować domki letniskowe, aby ich ostatecznie nie likwidować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracownikowi, któremu powierzono inną pracę, należy przedłożyć nowy zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy można dokonać zgłoszenia robót (jako przebudowa drogi) czy należy uzyskać PnB?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy kuchenka dziecięca jest sprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto powinien przeprowadzić remont barierek mostu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak potraktować zbycie części pola przez osobę fizyczną prowadzącą działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Do kiedy pracownik powinien być zatrudniony, aby uzyskać nagrodę jubileuszową po 40 latach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy instalacja komunalna może przyjmować odpady bezpośrednio od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zastosowanie stawki 0% VAT w WDT było uprawnione, jeśli brakuje faktury od przewoźnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wykazać usługę reklamową rozliczoną kuponem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy w czasie stanu epidemii świadczeniodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia list oczekujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy refaktura usług telekomunikacyjnych na rzecz pracowników podlega oznaczeniu "EE" w nowym JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy usługa wynajmu świadczona na rzecz firmy, która podnajmuje lokale swoim pracownikom realizuje cel mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy rozpoczęcie sprzedaży wysyłkowej poza granice Polski wiąże się z obowiązkiem rejestracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy dla stawki VAT dotyczącej opodatkowania koncertu ma znaczenie, kto jest odbiorcą faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT wlicza się sprzedaż zwolnioną od podatku przedmiotowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować wynajem kierowcy autobusu pasażerskiego bez wynajmu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT na należne odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż ciasta i napoju dokonaną w kawiarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy komornik może dokonać egzekucji z kwoty zwrotu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy firma produkcyjna może odliczyć VAT od zakupu wody mineralnej dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na studzienki chłonne do odprowadzania wody opadowej wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Kto jest stroną w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę linii energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo rozpatrzyć skargę, którą strona wniosła na samowolną budowę boiska sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy matka może zgłosić 25-letnie dziecko, studiujące zaocznie i nie pracujące, do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy wyjazdy pracowników na szkolenia mogą być rozliczane jak podróże służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zleceniobiorca może oświadczyć, że w danym miesiącu nie przepracował żadnej godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wiek przejścia na emeryturę pomostową jest wiekiem emerytalnym uzasadniającym kodeksową ochronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy osoba po studiach musi wnieść opłatę dodatkową w związku z trwającą przerwą w ubezpieczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kiedy należy skorygować składki na ubezpieczenia społeczne za prowadzącego działalność, który był chory?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak poszczególne składniki wynagrodzenia traktować przy jego uzupełnianiu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy inspektorowi sanitarnemu należy przekazać prywatny numer telefonu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Za jaki miesiąc należy doliczyć świadczenie rodzicielskie do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne